Bioanalytiker

Bioanalytikere...

... det er da dem, der tager blodprøver?

Det er rigtigt, at bioanalytikere tager blodprøver, men det er kun en mindre del af alt det, vi laver.
Bioanalytikere er en vigtig faggruppe i sundhedsvæsenet, især i forbindelse med undersøgelser og behandling af borgerne.

Du har gode jobmuligheder
Borgere og patienter møder os flere gange i løbet af et behandlingsforløb, både før, under og efter behandling eller indlæggelse. Vi udfører analyser og flere af de undersøgelser, som lægen har brug for til at vurdere om borgeren/patienten er syg, hvad de fejler, og til at behandle sygdommen.

Bioanalytikere medvirker også til at forebygge sygdomme, kvalitetssikre, udvikle, forske og meget mere. Der er god mulighed for specialisering og videreuddannelse.

Sådan er din uddannelse

Bioanalytikeruddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse på professionsbachelorniveau. Det betyder, at du allerede under uddannelsen vil få praktisk erfaring fra "virkeligheden"- og at den viden, som du opnår gennem praktisk erfaring, anvendes og er en vigtig del af din uddannelse.

Uddannelsen varer 3½ år. Den er opbygget af syv semestre.  

I semestrene kombineres teoretiske undervisningsforløb på uddannelsesinstitutionen med kliniske uddannelsesforløb på hospitalerne. Det vil sige, at du skiftevis er på skole og på et hospital.

Læs mere om