Grunduddannelser

Grafisk særkende

På AUH uddanner vi studerende og elever inden for 23 forskellige grunduddannelser. Nogle uddannelser har mange studerende, og andre har kun 1 eller 2 studerende eller elever om året.

Her kan du læse mere om nogle af uddannelserne. Vi arbejder løbende på at udvide listen af uddannelser.

Liste over uddannelser

Kontakt

Kvalitet og HR Udvikling, Uddannelse og Arbejdsmiljø

Mail:auh.uddannelse.og.kompetenceudvikling@rm.dk

Tværsektorielle studieforløb