Intensivbehandling - en guide til patienter og pårørende

Guiden indeholder råd og information omkring intensivbehandling og pleje, fysiske og psykiske forandringer under og efter indlæggelse på intensiv afdeing samt information til pårørende.

Intensiv delirium

Intensiv delirium er en forstyrrelse af bevidsthed og evne til at forstå og tolke syns- og høreindtryk. Intensiv delirium er meget almindeligt hos kritisk syge patienter.

Du kan læse mere om intensiv delirium her