28.04.21

2004021001pr.jpg

Professor Ole Schmeltz Søgaard fra Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital viser her lægemidlet camostat mesylate. Sammen med kollegaen Mads Fuglsang Kjølby har han afprøvet, om midlet har en effekt mod COVID-19 (foto: Tonny Foghmar).

Forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har afprøvet, om et japansk lægemiddel mod halsbrand kan bruges til at behandle Covid-19. Forskerne har ikke kunne påvise nogen effekt, dog fortsætter forsøget, nu med højere dosis, andre steder i Europa.

Det sidste år har forskerne undersøgt, om camostat mesylate - et gammelt japansk lægemiddel mod halsbrand og betændelse i bugspytkirtlen – kan bremse Covid-19.

Og selv om halsbrand og Covid-19 umiddelbart kan synes at have lige så lidt til fælles som tandpine og fodvorter, giver det alligevel god mening at kigge nærmere på camostat mesylat som et muligt våben i kampen mod Covid-19, fortæller Mads Fuglsang Kjølby - en af forskere bag undersøgelsen.

- Vi fik ideen, da vi i marts 2020 læste en videnskabelig artikel, hvor det blev påvist, at camostat mesylat kan bremse en såkaldt gammel variant af coronavirusset. Det er den variant, som tilbage i 2002-03 gav SARS i en lang række lande. Og fordi denne gamle variant er tæt beslægtet med SARS-CoV-2 – der er den coronavirus, som er selve årsagen til Covid-19 – var det oplagt at se nærmere på camostat mesylat. Det kunne jo være, at stoffet også hæmmer Covid-19.

Ingen effekt - nu højere dosis
Forsøget er nu afsluttet, og resultaterne er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift EClinicalMedicine, der udgives af The Lancet.

I alt indgik 205 patienter i forsøget, og forskerne kan ikke med statistisk sikkerhed påvise nogen positiv effekt af camostat mesylat, når det handler om at bremse Covid-19.

Midlet forkortede ikke patienternes indlæggelsestid, og det havde heller ikke nogen effekt på sygdommens sværhedsgrad.

Alligevel er camostat mesylat ikke kasseret i kampen mod Covid-19. Det siger Ole Schmeltz Søgaard, som også står bag forsøget.

- Den dosis, vi brugte i vores forsøg, har muligvis været for lav. Og i et tysk og i et japansk forsøg er man derfor nu gået i gang med at teste stoffet mod Covid-19 i langt i højere dosis. Vi er mange, som venter spændt på resultaterne af de forsøg.

I det forsøg fik patienterne, der var indlagt på hospital - 600 milligram camostat mesylat i døgnet i en periode på fem dage. Men den dosis kan altså hæves betragteligt, siger Mads Fuglsang Kjølby:

”Camostat mesylat er nøje undersøgt af de japanske lægemiddelmyndigheder, som er kendt for at være omhyggelige - og for at stille mindst lige så skrappe krav som tilsynsmyndighederne i Europa og USA. I de nye forsøg opereres der med en døgndosis på mellem 1.800- og 2.400 milligram”.

Hurtigt i handlen
Skulle forskerne finde ud af, at camostat mesylat kan hæmme Covid-19, vil midlet meget hurtigt kunne være på markedet, vurderer Mads Fuglsang Kjølby.

De to forskere er i øjeblikket ved at afprøve camostat mesylate på ambulante Covid-19-patienter i Danmark. Patienter, der bliver testet positive, men ikke er så dårlige, at de må indlægges på hospital.

Spørgsmålet er, om denne patientgruppe tidligere i deres sygdomsforløb kan have glæde af det japanske halsbrandsmiddel – altså om midlet ser ud til at kunne mindske følgerne af Covid-19. Men det er et tilbud, som er i gang, så vi har ikke nogen resultater endnu, siger Ole Schmeltz Søgaard.

 

Bag om forskningsresultatet:

  • Studiet er et klinisk forsøg. Flere sygehuse i alle fem regioner i Danmark, og et sygehus i Sverige har deltaget i forsøget.
  • Undersøgelsen er finansieret af Lundbeckfonden.
  • Den videnskabelige artikel kan læses i EClinicalMedicine.

 

Yderligere oplysninger: 
Lektor Mads Fuglsang Kjølby
Aarhus Universitetshospital, Klinisk Farmakologisk Afdeling og Steno Diabetes Center samt Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin
mads@dandrite.au.dk
Mobil: +4560866653

Professor Ole Schmeltz Søgaard
Aarhus Universitetshospital, Infektionssygdomme og Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
olesoega@rm.dk
Mobil: +45 27215985