29.10.2020

Professor Grethe Andersen og lektor Kim Ryun Drasbek

Et nyt forskningsprojekt – STIMULATE – hvor basalforskere og kliniske forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital skal samarbejde for at forbedre mulighederne for ultra-tidlig diagnosticering af strokepatienter, har modtaget en bevilling på 10 millioner fra Novo Nordisk Fondens Tandem Program, der støtter translationelle forskningssamarbejder mellem basalforskere og kliniske forskere.

Projekt titel: Ultra-early Stroke diagnostics Implementing novel Multiparametric tests for Acute Treatment decision – STIMULATE

Om projektet

Ultra-tidlig diagnose af stroke, som opstår fra enten blokerede eller blødende blodårer i hjernen, vil spare tid og føre til hurtigere behandling, hvilket er uhyre vigtigt i forbindelse med stroke. Desværre kan de eksisterende metoder til strokediagnosticering uden for hospitalet ikke skelne mellem forskellige typer stroke, og en pålidelig diagnose finder derfor først sted, når patienterne har fået en hjerneskanning. Dette forsinker påbegyndelse af den specifikke akutte behandling.

STIMULATE projektet vil udvikle en blodprøve-baseret diagnostisk test, som kan skelne mellem forskellige typer stroke. I forbindelse med et stroke frigøres særlige nanopartikler fra strokeområdet ud i blodet. Baseret på disse partikler vil forskerne forsøge at identificere biomarkører, som kan hjælpe med at diagnosticere stroketypen allerede i ambulancen, hvilket kan forbedre udkommet for patienterne.

Professor Grethe Andersen forklarer hvorfor en ultra-tidlig diagnose er så vigtig:

“Stroke kræver ekstremt hurtig behandling, da hjerneceller dør hvert sekund indtil behandlingen startes. Desværre er der ingen behandling, der dækker alle typer stroke, fordi deres oprindelse er meget forskellig. Det betyder, at behandling til én stroketype kan være skadelig for andre typer. Derfor er vi nødt til at afvente, at patienterne bliver hjerneskannet på hospitalet før vi kan diagnosticere stroketypen og sætte behandlingen i gang. Hvis det bliver muligt at bestemme stroketypen allerede i ambulancen, kan en behandling påbegyndes før patienterne er nået frem til hospitalet, og dette kan være med til at redde hjernevæv”.

Lektor Kim Ryun Drasbek forklarer hvordan basalforskning indenfor extracellulære vesikler (EVs) kan føre til nye diagnosticeringsmetoder:

“Basalforskning har afsløret, at ekstracellulære vesikler (partikler i nanostørrelse) i blodet viser markører fra de celler, de stammer fra samt hvilken status cellerne har. Dvs. at de ekstracellulære vesikler vil afspejle sygdomstilstande i kroppen. Netop disse egenskaber kan bruges til diagnosticering, og i STIMULATE projektet bruger vi ekstracellulære vesikler fra celler, som er ramt af stroke, til at udvikle en test, der kan diagnosticere stroke i en lille blodprøve”. 

STIMULATE projektet startes i januar 2021, og projektet løber i en 4-årig periode. Adskillige lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere skal bidrage til projektet, og de to modtagere af Tandem bevillingen fra Novo Nordisk Fonden er meget begejstrede for udsigterne til at forbedre diagnosticeringen af stroke, noget som potentielt kan give strokepatienter i Danmark et bedre udkomme efter deres sygdom.

Kort biografi

Hovedansøgeren, Professor Grethe Andersen, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet (AU) & Neurologi, Aarhus Universitetshospital (AUH), har en lang karriere inden for state-of-the-art strokeforskning, inklusiv diagnosticering og vurdering af moderne behandlinger, som er en del af hendes kliniske arbejde med patienter. Desuden er Grethe Andersen leder af Dansk Stroke Center på AUH, et ambitiøst og højt specialiseret center med en af verdens mest omfattende og velorganiserede strokebehandlinger, og tilmed det første center der har inkluderet akut MRI skanning som standart til alle patienter, der er under mistanke for stroke. 

Medansøgeren, Lektor Kim Ryun Drasbek, Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN), AU, er translational neuroforsker med ekspertise indenfor extracellulære vesikler (EVs), og identifikation af nye biomarkører ved hjælp af phage display teknologi samt brugen af bioinformatik til at finde diagnostiske mønstre. Kim Ryun Drasbek er leder af Molekylært og Cellulært Neurovidenskabeligt Laboratorium på CFIN.

Facts

Bevilling: Novo Nordisk Fondens Tandem Program – Translational research collaboration between Basic and Clinical Researchers
https://novonordiskfonden.dk/da/grants/tandem-programme-translational-research-collaboration-between-basic-and-clinical-researchers/

Beløb: 9.999.928 kr.

Periode: 4 år

Projekt start: 1. januar 2021

Kontakt

Professor Grethe Andersen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet (AU) & Neurologi, Aarhus Universitetshospital (AUH)
+45 2388 6653
greander@rm.dk / grethe.andersen@clin.au.dk

Lektor Kim Ryun Drasbek
Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN), Aarhus Universitet
+45 3027 4779
ryun@cfin.au.dk