29.05.2020

Lægerne i Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital har et uddannelsesmiljø, som ifølge Sundhedsstyrelsen er excellent og af høj standard. Foto: Tonny Foghmar

Afdelingen scorer topkarakteren 'Særdeles god' på 14 ud af 16 temaer i Sundhedsstyrelsens inspektorrapport om undervisningsmiljøet for læger under uddannelse

På Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital er alle er enige om, at uddannelse er vigtig, og et tværfagligt uddannelsesteam står for uddannelse af de op mod 50 uddannelsessøgende fra alle faggrupper, som hver dag møder ind i afdelingen.

- Vi er et godt uddannelsessted, fordi vi har en god kultur omkring introduktion, uddannelse og supervision, siger Dilek Cakar, som er uddannelsesansvarlig overlæge i Akutafdelingen sammen med overlæge Mads Lind Ingeman.

- Vi har en god organisering og struktur omkring læring i afdelingen, hvor læger og sygeplejersker er sammen om undervisningsopgaverne; og så har vi en god ledelse, der prioriterer og bakker op om uddannelsesopgaven.

Excellent og af høj standard

Afdelingen har haft besøg af et inspektorhold fra Sundhedsstyrelsen, som skulle vurdere undervisningsmiljøet for læger under uddannelse, og inspektorerne har netop afleveret en rapport, hvor afdelingen bedømmes til at være 'særdeles god' i 14 ud af de 16 temaer, som gennemgås i Sundhedsstyrelsens inspektorrapporter.

Afdelingen får ros for at lykkes med at prioritere et uddannelsesmiljø hvor der er øje for den enkelte læges behov, på trods af, at det er en forholdsvis ny afdeling samt et nyt speciale med mange uddannelsessøgende og en uforudsigelige dagligdag med travlhed og mange vagter.

Konklusionen i inspektorrapporten indledes således med, at "inspektorerne har besøgt en afdeling, der på trods af mange udfordringer formår at have et uddannelsesmiljø for yngre læger, som vi vurderer som excellent og af høj standard".

God introduktion og fokus på uddannelse

Uddannelseslægerne får 8 dages introduktion til afdelingen, som efter ønske fra de unge læger er fordelt med en sammenhængende uge og nogle efterfølgende spredte dage, hvor uddannelseslægerne sammen med supervisor bl.a. reflekterer over det at være ny læge og de første erfaringer i afdelingen.

- Kulturen i afdelingen er sådan, at uddannelse er en af de primære opgaver. Vi uddanner, mens vi arbejder. Vi fordeler patienterne, så den uddannelsessøgende både er tryg ved opgaverne, og der er et uddannelsesaspekt. Man er ikke alene om patienten, og der er altid erfarne læger og sygeplejersker, man kan spørge, siger uddannelsesansvarlig overlæge Mads Lind Ingeman.

Dilek Cakar og Mads Lind Ingeman udgør sammen med sygeplejerskerne Rikke Mousten og Lene Røge Aagaard afdelingens tværfaglige uddannelsesteam, som planlægger og koordinerer uddannelse i afdelingen, og som hver uge blandt andet arrangerer fuldskala simulationstræning, hvor personale under uddannelse gennemspiller virkelige patientforløb inklusive pludseligt indtrufne kritiske kliniske hændelser, der udfordrer faglighed, kommunikation og samarbejde.

Se Inspektorrapport fra inspektorbesøg 11/12-19 i Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

 

Evt. yderligere oplysninger:

Uddannelsesansvarlig overlæge Mads Lind Ingeman, tlf. 2670 8158 eller madols@rm.dk
Uddannelsesansvarlig overlæge Dilek Cakar, tlf. 5050 8424 eller dilcak@rm.dk
Ledende overlæge Ole Mølgaard, tlf. 2149 5518 eller ole.moelgaard@rm.dk