6.11.2020

Et nyt rehabiliteringsprogram fokuserer på intensivpatienternes kognitive udfordringer både under indlæggelsen og i tiden efter udskrivelsen til eget hjem. Novo Nordisk Fonden støtter forskningen med 7,5 mio. kr.

Professor i Klinisk Sygepleje Pia Dreyer har været hovedansøger om midler til forskningsprojektet i samarbejde med AU, VIA og Sygehus Lillebælt. Projektet har til formål at udvikle, teste, effektmåle og implementere et kognitivt rehabiliteringsprogram til intensivpatienter. Netop kognitive forandringer er et af de største problemer, patienterne møder efter kritisk sygdom og indlæggelse på intensiv.

Læs pressemeddelelsen fra Novo Nordisk fonden