31.07.2020

Foto: Michael Harder

Neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau samles på AUH for at skabe et stærkt fagligt miljø omkring neurorehabilitering under indlæggelse.

Borgere i Østjylland med en akut blodprop eller blødning i hjernen - eller en alvorlig hjerneskade - bliver typisk indlagt til behandling på højt specialiseret niveau på Aarhus Universitetshospital. Nu udvides det efterfølgende rehabiliteringtilbud til patienter med lettere eller moderate skader fra syv senge på Ældresygdomme til også at omfatte ti senge på Neurologi, så også borgere fra Randers- og Horsens-området vil modtage neurorehabilitering på Aarhus Universitetshospital.

Patienter med de sværeste skader flyttes  fortsat til Hammel Neurocenter for intensiv rehabilitering på højt niveau, men efter faglig rådgivning fra hospitalerne har Regionsrådet besluttet at samle senge fra Randers og Horsens til neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau på Neurologi, Aarhus Universitetshospital.

Formålet med sammenlægningen er, at patienten skal opleve færre flytninger mellem hospitalerne efter den akutte behandling. Desuden håber politikerne, at samlingen af sengene på en neurologisk specialafdeling vil kunne resultere i en mere effektiv og bedre rehabilitering af patienterne. Fra forskning ved man at det går patienterne bedre når behandlingen varetages af dedikerede teams, der er specialiseret i neurorehabilitering. De ti nye senge vil blive placeret på Neurologis stroke-afsnit, der bliver et kombineret Sengeafsnit for Stroke og Rehabilitering.

- Jeg tror, at patienterne vil opleve at få et mere sammenhængende forløb. Før er mange af patienterne blevet flyttet til neurorehabilitering på et andet hospital. Det går der let en dag med, og der tabes ofte noget i overgange. Samtidig tror jeg, det bliver en fordel for neurologisk skadede patienter, at de er indlagt på et hospital med specialister i både neurologi og ældresygdomme, siger oversygeplejerske Inge Nørgaard Lauridsen.

Et tæt samarbejde mellem Ældresygdomme, Fysio- og Ergoterapi samt Neurologi sikrer høj faglighed og gode patientforløb til gavn for neurorehabiliteringspatienterne i Østjylland.

- Vi har været heldige, at nogle af de engagerede fysio- og ergoterapeuter i Randers har villet følge med opgaven herned, og mange af de sygeplejersker og SOSU-assistenter, vi har fået ansat, har erfaring med neurorehabilitering. Samtidig har vi et godt samarbejde med afdelingen for Ældresygdomme samt Fysioterapi og Ergoterapi om, hvordan vi organiserer os og får det til at fungere bedst muligt for patienterne.

Dagligdagen på et sengeafsnit for rehabilitering adskiller sig fra andre sengeafsnit på hospitalet ved, at der hele tiden er fokus på, at patienten gennem træning og hverdagssituationer skal genvinde mest muligt af sin fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne. Derfor udgør fysio- og ergoterapeuter halvdelen af bemandingen på afsnittet ikke bare i dagtiden, men også om aftenen og i weekenderne.

Tankegangen er lidt populært sagt, at i stedet for at hjælpe patienten med alt, hvad der er svært, så putter personalet på et rehabiliteringsafsnit hænderne i lommerne og benytter dagligdagssituationer til at udfordre patienten til at træne og forsøge at gøre så meget som muligt selv.

Patienter til neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau er i gennemsnit indlagt 7 dage. Som led i rehabiliteringen arbejder hospitalet og kommunen sammen om en god udskrivelse, og patienten udskrives typisk til hjemmet eller til en kommunal rehabiliteringsplads.

Sengeafsnit for Stroke og Rehabilitering er placeret ved Krydspunkt J518 på Aarhus Universitetshospital. I Region Midtjylland foregår neurorehabilitering under indlæggelse desuden på regionshospitalerne i Viborg og Holstebro.