07.07.2020

Projektet er tværfagligt og involverer ud over operationssygeplejersker, anæstesisygeplejersker og opvågningssygeplejersker også portørerne. På billedet ses fra venstre Mirjam Damgaard Kjær (operationssygeplejerske og specialeansvarlig, OP Øst 1), Gitte Østergaard Christensen (operationssygeplejerske, OP Øst 1), Ina Hansen Høgh (operationssygeplejerske & koordinator, OP Øst 1), Claus Renè Jørgensen (portør, Øst 1), Alice Sørensen (intensivsygeplejerske, FO Øst 1), Lone Hedegaard Andersen (intensivsygeplejerske & udviklingssygeplejerske, FO Øst 1), Mads Schaarup (portør, Øst 1) og Anette Viftrup (Klinisk sygeplejespecialist B&O).

Sygeplejersker på Aarhus Universitetshospital har arbejdet med, hvad der har betydning for patienterne, og hvad der skal til for, at sygeplejerskerne kan imødekomme patienternes ønsker og behov.

"What matters to me & you?". Det spørgsmål har sygeplejerskerne på Bedøvelse og Operation (B&O) stillet til indlagte hjerte-, lunge- eller karopererede patienter og til sig selv.

- Patienternes svar på, hvad der er af særlig betydning for dem ved operationen og i opvågningsfasen, bliver udgangspunktet for udvikling af sygeplejen i OP Øst1 og FO (Forberedelse og Opvågning, red.) Øst1, siger klinisk sygeplejespecialist i B&O, Anette Viftrup.

Efter de kvalitative interview med patienter blev operations-, anæstesi- og opvågningssygeplejersker spurgt, hvad der skal til for at imødekomme og opretholde en pleje og behandling, der tilgodeser patienternes behov og ønsker. Til sidst blev Afdelingsledelsen spurgt, hvordan de kan imødekomme sygeplejerskernes og dermed patienternes ønsker og behov i patientforløbet.

- Foreløbig har projektet synliggjort behovet for at fastholde den gode sygepleje men også synliggjort, at der er plads til forbedringer på OP og FO, hvor vi glæder os til, at sygeplejersker fra begge afsnit samarbejder om, hvad der betyder noget og giver værdi for patientens sundhed i forløbet, siger afdelingssygeplejerske Marianne Mikkelsen FO Øst 1.