14.09.2020

Sektionsleder Ole Bjerregaard Jacobsen viser frem i den kølecentral på Aarhus Universitetshospital, som producerer kølevand, der sendes ud til køleflader i ventilationsanlægget til sengestuer og personalerum i nybyggeriet. Anlægget betyder, at indblæsningstemperaturen kan holdes konstant på 19 grader. Foto: Tonny Foghmar.

Nyt køleanlæg til nybyggede sengestuer på Aarhus Universitetshospital bestod tryktest på sommerdage med 31 grader.

Bygningerne på Aarhus Universitetshospital er bygget efter de krav til køling og forventning til vejret, som var gældende, da byggeriet gik i gang. I mellemtiden er der kommet nye klimadata, som betyder, at sengebygningerne i nybyggeriet ikke overholder kravene til køling. Både i den varme sommer i 2018 og på dage i 2019 var kølingen utilstrækkelig på de øverste etager i nybyggeriet, der har et stort indfald af dagslys og en høj varmepåvirkning.

Penge til køleanlæg

Derfor besluttede regionsrådet i Region Midtjylland først at få undersøgt mulighederne for at indbygge køling i ventilationssystemet, og efterfølgende at bevilge penge til et køleanlæg til Plan 5-8, hvor sengestuerne i nybyggeriet ligger.

- Nyere klimadata har flere solskinstimer, og temperaturstigningerne har vist sig at være voldsommere end forudset, da byggeriet på AUH blev besluttet. Derfor har det været vigtigt for regionsrådet at sikre, at vi fik køling på patientstuerne, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Trykprøvet i sommervarmen

Arbejdet med at installere køleanlægget til sengestuerne gik i gang i foråret 2020, og det er foregået uden, at installationen har generet patienter og personale på sengeafdelinger.

- Vi har installeret anlægget inden for tidsrammen og budgettet, og vi har skabt nogle væsentlige forbedringer af indeklimaet for både patienter og personale. Samtidig er vi nu gearet til fremtidige klimaforandringer, siger teknisk chef Søren Kvistborg.

- Selv om Covid-19 betød, at håndværkerne ikke kunne samle komponenterne til anlægget inde på hospitalet, så vi måtte udvikle nogle arbejdsgange, hvor det meste af arbejdet blev udført udendørs. Men det gav den fordel for patienter og personale, at støjen fra monteringsarbejdet var minimal, uddyber den tekniske chef.

Fem grader

Anlægget skulle kunne sænke temperaturen på den luft, ventilationsanlægget trækker ind med 5 grader, og det skulle kunne sænke indetemperaturen med 2 grader. I løbet af de varme døgn i august blev anlæggets effektivitet testet for alvor.

- Selv på dage med 30 graders varme udenfor, kunne vi holde en stabil temperatur på indblæsningsluften på 19 grader. På patientstuer har vi ikke målt temperaturer over 23 grader, hvis persiennerne var indstillet korrekt, og der ikke blev lukket varm luft ind gennem vinduerne, siger sektionsleder Ole Bjerregaard Jacobsen, Teknisk Afdeling.

Køl på fire etager

I dag er der installeret køling overalt på plan 5-8. Der er stadig nogle udfordringer med at få temperaturen ned i personalets teamkontorer, fordi der er forholdsvis mange mennesker og udstyr, men der forventer Teknisk Afdeling at kunne sænke temperaturen yderligere.

 

Yderlige oplysninger