04.04.20

martinpr.jpg

Martin Tolstrup (foto: Tonny Foghmar).

Måske bærer raske personer med en overstået corona-infektion rundt på en COVID-19-behandling i deres blod. Forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital skal undersøge om raskmeldte COVID-19-patienters antistoffer kan bruges som værn mod coronavirus. Studiet er støttet med knap 7 mio. kr. af regeringens hastepulje til coronarelatret forskning og udvikling.

Når kroppen angribes af virus, producerer den antistoffer i blodet for at bekæmpe sygdommen. Nu skal et nyt studie på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital give svar på, om antistoffer fra raskmeldte COVID-19 patienter kan bruges i behandlingen af smittede og syge. I studiets front står læge og lektor Martin Tolstrup fra Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet

- Studiet går ud på at undersøge kvaliteten af raskmeldte patienters antistoffer, som de har i kroppen efter sygdommen. Antistoffer dannes for at bekæmpe infektionen, og vi skal afklare, om kvaliteten af antistofferne er så god, at de kan bruges i behandlingen af andre patienter, fortæller Martin Tolstrup, som har modtaget 6.840.635 kr fra regeringens hastebevillingen på i alt 150 mio. kr.

Målet med studiet er at udvinde blodplasma fra de raske personers blod og anvende det som behandling i form af en blodtransfuion. I første omgang er behandlingen målrettet COVID-19 patienter, som endnu ikke er kritisk syge, men i fare for at blive det.

- Antistoffer er et meget virksomt biologisk lægemiddel, da det kommer fra kroppens eget immunsystem. Studiet skal undersøge kvaliteten af de antistoffer, der dannes efter COVID-19 sygdom. Når vi tilfører antistoffer til en syg person, er forhåbningen, at kroppen hjælpes til at bekæmpe infektionen, fortæller Martin Tolstrup.

Patienter allerede kontaktet
Sammen med sine forskerkolleger har han kontaktet raske patienter, som er centrale medspillere i at studiet kan gennemføres.

- Vi har skrevet til personer, som har fået påvist smitte for ca. fire uger siden og som nu er erklæret raske. Så har de nemlig så meget antistof i blodet, at vi kan måle det optimalt” siger Martin Tolstrup.

Han forventer, at minimum 200 tidligere smittede personer skal indgå i studiet, ved Aarhus Universitetshospital. Allerede nu har flere helbredte patienter meldt sig som donorer.

- Vi har fået en meget positiv respons. Mange er interesserede i at bidrage til studiet, og det er meget glædeligt, siger Martin Tolstrup.

Studiet er delt i to; i første etape skal forskere oprense og teste antistofferne fra raskmeldte patienters blod og måle kvaliteten af antistoffer. Dette sker i forskningslaboratoriet i Aarhus. Anden etape er en plasmatransfusion til indlagte patienter, som vurderes at have gavn af plasma, som er udvundet af donorblodet. Denne plasmatransfusions del af projektet finder sted på flere sygehusafdelinger i Danmark.

 

Kontakt

Afdelingsleder og lektor, cand. scient. Martin Tolstrup,
Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Mail: mtol@clin.au.dk

Mobil: 20 67 97 41