02.07.2020

Forskningsprojektet og indførelsen af den nye teknik på Aarhus Universitetshospital har krævet en stor holdindsats af et tværfagligt team. Foto: Tonny Foghmar

Aarhus Universitetshospital begynder nu at indføre MINI-hjerte-lunge-maskiner, efter at forskning har vist, at teknikken er mere skånsom for patienterne.

Forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har netop offentliggjort resultaterne fra et forskningsprojekt om anvendelse af en såkaldt MINI-hjerte-lunge-maskine.

Hjertekirurger anvender ofte en hjerte-lunge-maskine til at overtage hjertets og lungernes arbejde, så hjertet ligger helt stille under operationen. En MINI-hjerte-lunge-maskine adskiller sig på flere måder fra en almindelig hjerte-lunge-maskine. De vigtigste forskelle er, at patientens blod ikke bliver fortyndet i samme grad, og blodet bliver mindre mekanisk påvirket under passagen igennem maskinen.

I forskningsprojektet undersøgte forskerne, om anvendelsen af en MINI hjerte-lunge-maskine dermed også er mere skånsom for patienten end en almindelig hjerte-lungemaskine.

- Forskningsresultaterne viser, at den nye MINI-hjerte-lunge-maskine hjælper med at bevare blodets størkningsevne under operationen, og risikoen for, at patienten skal have blodtransfusion, blev halveret i sammenligning med den almindelige hjerte-lunge-maskine, siger overlæge Ivy Modrau.

Derudover viste resultaterne, at hjertemusklen og de røde blodlegemer blev bedre beskyttet. Disse resultater stemmer overens med forskningsresultater fra andre undersøgelser. Derfor bliver anvendelse af MINI-hjerte-lunge-maskine nu indført som rutine til hjerte-bypassoperationer på Aarhus Universitetshospital til fremtidig gavn for patienter.

 

Bag om forskningsresultatet:

Studietype: Prospektivt randomiseret klinisk kontrolleret studie

Samarbejdspartnere: Afdelingerne Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Bedøvelse og Operation samt Blodprøver og Biokemi på Aarhus Universitetshospital,

Ekstern finansiering: Legat fra Medtronic. Firmaet har ikke haft indflydelse på studiedesign, resultater, analyse, fortolkning eller artikelskrivning.

Interessekonflikter: Nej

Læs den videnskabelige artikel:

Modrau IS, Halle DR, Nielsen PH, Kimose HH, Greisen JR, Kremke M et al. Impact of minimally invasive extracorporeal circulation on coagulation — a randomized trial. Eur J Cardiothorac Surg. 2020 Jun 1;57(6):1145-1153. Doi: 10.1093/ejcts/ezaa010.

Yderligere oplysninger:

Ivy Modrau, overlæge ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi på Aarhus Universitetshospital og lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, tlf. 7845 3064 (sekretær) eller mail ivy.modrau@skejby.rm.dk.