02.04.20

2003311002pr.jpg

- Lige nu har vi en unik mulighed for at undersøge COVID-19 og gravide, mens epidemien er på sit højeste, siger Stine Yde Nielsen, der er læge og forsker på Klinisk Mikrobiologi på Aarhus Universitetshospital (foto: Tonny Foghmar).

Forskere fra Aarhus og Sygehus Lillebælt har fået knap 2 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at undersøge, om gravide og nyfødte er en særlig risikogruppe i.f.t. ny coronavirus (COVID-19).

Der findes endnu meget lidt viden om gravide og ny coronavirus (COVID-19). For at undersøge området nærmere har forskere fra Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet fået en bevilling på knap 2 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.

I forskningsprojektet skal en gruppe gravide og nyfødte undersøges, mens COVID-19-epidemien er på sit højdepunkt.

- I denne tid med en pågående, international sundhedskrise er der et stort behov for mere viden om COVID-19 (sygdommen) og SARS-CoV-2 (virussen) hos gravide, fødende og nyfødte børn, siger Stine Yde Nielsen, der er læge på Klinisk Mikrobiologi på Aarhus Universitetshospital og post doc på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitetshospital.

- Vi ved stort set intet om, hvordan COVID-19 påvirker graviditeten, hvor mange gravide, der er smittede uden at have symptomer, og hvad det betyder for barnet, hvis mor er smittet.

- Men lige nu har vi en unik mulighed for at undersøge COVID-19 og gravide, mens epidemien er på sit højeste.

 

Alle fødende i Aarhus og Kolding
Alle gravide, der skal føde på Aarhus Universitetshospital og på Kolding Sygehus over en periode på nogle måneder, vil blive tilbudt at være med i studiet.

De fødende vil blive podet for COVID-19, når de kommer ind til fødsel. Umiddelbart efter fødslen vil det nyfødte barn blive podet. Samtidig vil der blive taget en blodprøve fra moren og fra navlesnoren. Prøverne skal efterfølgende analyseres på de mikrobiologiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital og Vejle Sygehus.

Stine Yde Nielsen håber på, at projektet kan gå i gang i løbet af få uger. Hun ved endnu ikke, hvornår de endelige resultater vil foreligge.

- Under alle omstændigheder vil vi have resultater, som vi kan bruge, hvis en evt. anden bølge af COVID-19 kommer til Danmark i efteråret.

 

Få data på verdensplan
For Danmark og resten af verden gælder, at der er yderst sparsom viden om gravide og COVID-19, men Sundhedsstyrelsen betragter de gravide som en sårbar gruppe på linje med andre udsatte grupper.

 

FAKTA om forskningsprojektet COVID-19 fødende og nyfødte: 

  • Alle gravide, der skal føde på Aarhus Universitetshospital og Kolding Sygehus over en periode på ca. to måneder, vil blive tilbudt at deltage i studiet.
  • I alt skal der inkluderes 1.000 kvinder og deres nyfødte i studiet.

  • Både mor og barn vil blive podet for COVID-19, og der vil også blive taget blodprøver fra moren og navlesnoren.

  • Hvis moren bliver testet positiv for COVID-19, vil man – uanset at man deltager i et forskningsprojekt - få svaret med det samme, så der kan blive taget de nødvendige forholdsregler.
  • Forskningsprojektet er et samarbejde mellem tre afdelinger på AUH: Klinisk Mikrobiologi, Kvindesygdomme og Fødsler samt Børn og Unge på Aarhus Universitetshospital. Samarbejdspartner er desuden Sygehus Lillebælt.

 

Yderligere oplysninger:

Stine Yde Nielsen, læge, Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital og post doc, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitetshospital, mobil 28 70 60 85, e-mail: stineyde@dadlnet.dk