24.01.2020

Sundhedsministeriet tildeler Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital penge til at udvikle fremtidens kræftbehandling i et nationalt samarbejde.

Som ét af otte nationale projekter er forskere fra Aarhus Universitet (AU) og Aarhus Universitetshospital (AUH) i samarbejde med Odense Universitetshospital og Herlev Universitetshospital blevet tildelt forskningsmidler fra Sundheds- og Ældreministeriets immunterapi-pulje. Midlerne skal anvendes til at udvikle nye behandlinger mod kræft i blodet.

”Vi er beærede over tildelingen, som vil bidrage til, at patienter i hele landet i fremtiden kan tilbydes den mest avancerede immunterapi for visse kræftsygdomme. Det er for os samtidig en bekræftelse på, at den fælles satsning, som Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har gjort på Immunterapi og Stamcellebehandling, er både rigtig og til tiden”, siger Bjarne K. Møller, der er ledende overlæge i Blodbank og Immunologi på AUH og klinisk lektor på AU.

Patientens egne celler skal slå kræften ihjel

Der skal forskes i kimærisk antigen-receptor (CAR) immunterapi, og det foregår ved, at man oprenser celler fra patientens eget immunsystem. Med moderne genteknologi forsynes cellerne derefter i laboratoriet med en egenskab, der sætter dem i stand til at binde sig til kræftceller og slå dem ihjel. Disse ændrede CAR celler gives derefter tilbage til patienten gennem en blodåre.

”Det er i det hele taget relativt nyt at behandle patienter med ’cellulær medicin’, der internationalt har vist sig at kunne helbrede kræft hos nogle patienter. Behandlingen har dog også vist sig at have tunge bivirkninger, og i dette projekt vil vi arbejde på at styre cellernes aggressivitet og reducere bivirkningerne. Vi vil anvende meget præcise metoder til den genetiske ændring af cellerne”, siger Rasmus Bak, der er lektor på Aarhus Universitet og forsker i klinisk anvendelse af genterapi.

Forskningsprojektet hedder NEW ERA, og forskningsmidlerne er tildelt forskerne på AU og AUH i samarbejde med forskere fra Odense Universitetshospital (Professor Torben Barington og læge Mike Barnkob) og Herlev Universitetshospital (Professor Inge Marie Svane og Associate professor Özcan Met). Det nationale samarbejde sikrer det højeste videnskabelige og faglige niveau, og at resultaterne bliver til gavn for patienter i hele landet.

Kontakt

Ledende overlæge og klinisk lektor Bjarne K. Møller
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Blodbank og Immunologi
Tlf.:  78 45 50 00
Mail: bjamoell@rm.dk

Lektor og ph.d. Rasmus O. Bak
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin og
Aarhus Institute of Advanced Studies
Mobil:  93 92 91 00
Mail: bak@aias.au.dk

Læs mere:

Pressemeddelelse fra Sundheds- og ældreministeriet vedr. immunterapipuljen: https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Kraeft/2020/Januar/Immunterapi.aspx

Baggrundartikel om kimærisk antigen-receptor T-celle terapi:

Setting the Body’s ‘Serial Killers’ Loose on Cancer (på engelsk): https://www.nytimes.com/2016/08/02/health/cancer-cell-therapy-immune-system.html