15.01.2020

Region Midtjylland har afsat i alt 5,3 mio. kr. til forskning i, hvordan patienter, pårørende og sundhedspersonale bedst involveres i pleje og behandling

Patienter vil gerne være med til at træffe beslutninger om deres egen behandling, og behandlingsresultaterne bliver som regel bedst, hvis patienten har været aktivt involveret i beslutningerne. Men hvad skal der til, for at inddragelsen bliver reel, og hvordan klæder man patient og sundhedspersonale på til fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling? Det skal et nyt Center for Forskning i Patientinvolvering på Aarhus Universitetshospital undersøge.

Omfattende behandlinger som fx dialysebehandling eller en brystkræftoperation kræver en række komplicerede beslutninger, som har stor betydning for patientens daglige liv.

Derfor har 18 afdelinger på Aarhus Universitetshospital gennem fire år arbejdet med at udvikle og indføre metoder til at inddrage patienter og pårørende i fælles beslutningstagen om pleje og behandling. Det er sket i samarbejde med Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) i projektet Det Brugerinddragende Hospital.

- Projektet har været med til at vise, at patienterne meget gerne vil inddrages i beslutninger om deres behandling, og at det også gælder ældre patienter. Men vi kan også se, at det kræver, de bliver klædt på og guidet gennem beslutningerne, siger chef for patientinvolvering Lisbeth Kallestrup.

- Det viser sig også, at der er forskel på patienternes og personalets oplevelse af fælles beslutningstagning. Det er også en ny rolle for sundhedspersonalet, når de skal sætte deres faglighed i spil sammen med patientens værdier og præferencer, og når patienter varetager dele af beslutning og behandling.

Center for Forskning i Patientinvolvering bliver etableret i fællesskab mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet for at skabe mere viden om, hvordan patienter, pårørende og sundhedspersonale bedst involveres i beslutninger om pleje og behandling, der er relevante for patientens hverdagsliv. Centret oprettes på baggrund af erfaringerne fra Det Brugerinddragende Hospital for at få metoderne udbredt i hele regionen, og Puljen til Styrkelse af Sundhedsforskning i Region Midtjylland har givet i alt 5,3 mio. kr. til centret i en tre årig periode.

- Center for Forskning i Patientinvolvering skal dels forske i effekten af de metoder til fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling, der virker og dels have fokus på, hvordan metoderne kan spredes ud og understøtte patientinvolvering flere steder i sundhedsvæsenet, siger Lisbeth Kallestrup.

Centret skal også undersøge, hvordan personalet kan blive endnu bedre til patientinvolvering, hvordan hospitaler kan nytænke og arbejde innovativt med patientinvolvering, samt forske i hvilken betydning patientinvolvering har for patienternes oplevelse, behandlingens kvalitet og personalets arbejde.

Forskningen i Center for Forskning i Patientinvolvering skal inddrage forskere og fagfolk i Danmark og internationalt, men også patienter og pårørende skal inddrages og have indflydelse på forskningen.

 

Åbningen af Center for Forskning i Patientinvolvering markeres med et åbningssymposium 29. januar 2020 kl. 14-17 i G206-142 (tidligere Auditorium B) ved Hovedindgang G.

Til symposiet vil centrets tilknyttede engelske professor Hilary Bekker med speciale i fælles beslutningstagning holde sin tiltrædelsesforelæsning. Forskere fra centret vil fortælle om resultater, og patienter vil drøfte muligheder for involvering i forskning.

 

Evt. yderligere information:

Lektor og daglig leder Lotte Rodkjær, tlf. 4045 9763, mobil 2230 8060 eller mail lottrodk@rm.dk

Chef for patientinvolvering Lisbeth Kallestrup, tlf. 4046 8010 eller mail lisbka@rm.dk