15.06.2020

Super seje børn på diabetes-camp. Børneafdelingerne ved regionshospitalerne i Herning, Viborg og Randers samt Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus Universitetshospital starter nu et nyt behandlingstilbud til børn med type-1diabetes. Foto: Tonny Foghmar

Quiz, orienteringsløb og historiefortælling er normalt ikke det, man forbinder med en tur på hospitalet. Men det bliver nu en del af behandlingstilbuddet til børn med type 1-diabetes i Herning, Viborg, Randers og Aarhus.

Får du diabetes som barn, er der meget nyt at lære, og dine kammerater forstår måske ikke helt, hvordan sygdommen påvirker dit liv. Derfor kan børn med diabetes ofte føle sig alene med deres sygdom i skolen, i SFO'en og til spejder.

I Region Midtjylland får børn med type 1-diabetes nu mulighed for at blive en del af et nyt fælleskab på deres lokale hospital, hvor de kan erstatte to af deres fire årlige diabeteskonsultationer med gruppemøder.

Her kan børnene i mindre grupper sammen med kendt personale lære om diabetes på en ny måde, blive bedre til at mestre deres sygdom og knytte relationer til andre børn med diabetes.

Børnene kan spejle sig i hinanden

- Vi ved, at gruppeundervisning har en positiv effekt på børnenes egenomsorg og livskvalitet. Samtidig vil vi gerne give børnene mulighed for at møde andre børn med diabetes, som de kan spejle sig i. Det har længe været et stort ønske fra både børn og forældre, så vi er rigtig glade for at komme i gang, siger Jette Rørstrøm, der er sygeplejerske ved Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus Universitetshospital og én af tovholderne bag det nye regionale tilbud.

- Gruppemøderne er samtidig et netværk for forældrene. De får mulighed for at mødes, dele erfaringer, få undervisning og snakke med os behandlere, mens deres børn er til gruppemøde.

Varmer op med diabetes-camp

Hver gruppe består af 6-8 børn, der som opstart bliver inviteret på en diabetes-camp sammen med personalet fra deres hospital. Her lærer børnene om kroppen og sygdommen diabetes gennem sjove aktiviteter og slutter af med en tur i svømmehallen.

- Det er en dag med fokus på at skabe tryghed, tillid og nye relationer. På camp'en har vi også mulighed for at spotte, hvilke børn der vil passe godt sammen i en gruppe, siger Jette Rørstrøm.

I Herning, Viborg, Randers og Aarhus

Gruppemøder for børn med diabetes er et nyt tilbud i hele Region Midtjylland, som i første omgang tilbydes børn i alderen 8-10 år.

- Vi har udviklet tilbuddet sammen med vores kolleger ved børneafdelingerne i Herning, Viborg og Randers. Det er første gang, vi starter et koordineret tilbud op til børn med diabetes på tværs af regionen, siger Mette Holsting, der er oversygeplejerske ved Steno Diabetes Center Aarhus.

Før COVID-19 var alle børn af sted på diabetescamps, og enkelte grupper nåede at starte op. I løbet af juni og efter sommerferien starter resten af børnene i deres nye grupper.

Fakta

 • Gruppemøderne er for børn med type 1-diabetes i aldersgruppen 8-10 år.
 • Formålet med gruppemøderne er at forbedre børnenes evne til egenomsorg, handlekompetence og livskvalitet ved at øge børnenes viden om diabetes og give dem mulighed for at mødes med andre børn, som de kan spejle sig i.
 • Det nye tilbud består af
  • 1-dags diabetescamp
  • 2 årlige gruppemøder med undervisning og sociale aktiviteter, eksempelvis quiz, kulhydratløb, historiefortælling og fysiske aktiviteter
  • Forældremøder og forældreundervisning.
 • I Region Midtjylland er der ca. 100 børn i alderen 8-10 år med type 1-diabetes.
 • Tilbuddet er ens i hele Region Midtjylland og er udviklet i et samarbejde mellem børneafdelingerne ved regionshospitalerne i Herning, Viborg og Randers samt Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus Universitetshospital.
 • Tilbuddet er finansieret af Steno Diabetes Center Aarhus og bliver i første omgang en del af sundhedstilbuddet i Region Midtjylland i en treårig periode fra 2020-2023, hvorefter det vurderes, om tilbuddet skal indgå i fremtidens behandling.

Flere oplysninger og kontakt til casefamilier

Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital

Børneafdelingerne ved regionshospitalerne i Herning, Viborg og Randers

 • Kommunikationsmedarbejder Marie Mikkelsen, maemkk@rm.dk, tlf. 2370 6911