17.03.2020

Aarhus Universitetshospital (AUH) har som følge af COVID-19 situationen og det nye lovgivningsmæssige grundlag, der i dag træder i kraft, iværksat arbejdet med at udsætte mange ikke livstruende og førlighedstruende undersøgelser og behandlinger.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.


lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital
Video: Tonny Foghmar

Corona-epidemien gør, at vi er nødt til at prioritere. På AUH behandler vi naturligvis fortsat patienter med akutte og førlighedstruende tilstande, kræft og de patienter, som fagligt vurderet ikke kan vente.    

I dag er vi gået i gang med at udskyde behandlinger, undersøgelser, operationer og kontroller for patienter:

  • hvor forsinket behandling ikke medfører risiko for tab af liv eller førlighed

  • hvor det er fagligt forsvarligt at udskyde behandlingen

- Vi beklager på forhånd og er meget bevidste om, at det er til stor gene for vores patienter, som for eksempel har ventet på at komme til kontrol, eller som har ventet på at få en operation hos os. Men vi er i en situation grundet COVID-19, hvor vi skal tage os af de allermest syge i vores samfund, og derfor bliver vi nødt til at prioritere, hvilke behandlinger og undersøgelser, vi kan foretage nu og i den kommende tid, siger lægefaglig direktør Claus Thomsen.

Hvorfor udskyder vi behandlinger og undersøgelser?

Vi udskyder behandlinger og undersøgelser for at:

  • mindske smitterisiko for patienter og medarbejdere

  • frigøre medarbejdere til at behandle COVID-19 patienter

  • medarbejdere kan blive særligt oplært i at behandle COVID-19 patienter

Berørte patienter bliver kontaktet direkte

Alle patienter, som får udskudt deres aftale, vil blive kontaktet direkte af AUH via et brev i e-Boks. Patienter uden e-Boks vil modtage et fysisk brev, der suppleres af en telefonopringning, hvis aftalen udsættes med kortere varsel end tre hverdage.

Vores patienter behøver altså ikke selv kontakte AUH. Vi opfordrer dem i stedet til at holde øje med deres e-Boks (eller postkasse for dem uden e-Boks) i den kommende tid.

Patienter, som får udskudt deres aftale på AUH, vil senest den 1. juli modtage et nyt indkaldelsesbrev.

Fakta om COVID-19 indsatsen på AUH

  • AUH's indsats i forbindelse med COVID-19 koordineres af en krisestab, der mødes dagligt

  • Der er etableret to akut COVID-19 klinikker (en for børn og en for voksne) til at modtage patienter efter henvisning fra de praktiserende læger

  • Der er etableret yderligere isolationsområder, udover det som Infektionssygdomme i forvejen råder over

  • Skadestuen har opdelt sit venteværelse i to; et til patienter med småskader, og et til patienter med hoste og snue, som man mistænker for at kunne være smittet med COVID-19