15.12.2020

Sebastian.jpg

Sebastian på fire år er et af børnene, som har haft god effekt af den nye behandling i forsøget. Ved siden af ham står Line Stensig Lynggaard. 
Foto: Michael Harder

På Børnekræftafsnittet ved Aarhus Universitetshospital koordinerer en forskergruppe et stort nordisk/baltisk studie, som undersøger hvordan vigtig behandling til leukæmiramte børn og unge voksne kan gives med færre bivirkninger og større overlevelse til følge.

Akut lymfatisk leukæmi (ALL) er den hyppigste kræftform hos børn og forekommer også hos unge voksne. Hvert år diagnosticeres cirka 200 børn og unge voksne med ALL i de nordiske og baltiske lande og overlevelsen er her op til 90%.

Asparaginase er en vigtig del af behandlingen og har været det gennem mange år. Midlet er vigtigt for overlevelsen af ALL og for at mindske risikoen for tilbagefald. Desværre er behandlingen ikke ufarlig og medfører ofte mange bivirkninger, især i form af allergi mod lægemidlet asparaginase. Man må derfor ofte afbryde behandlingen på grund af allergi eller andre alvorlige bivirkninger.

Derfor ser en gruppe forskere under det Nordiske/Baltiske samarbejde for børnekræft (NOPHO) på, om en ny behandling, hvor asparaginase er indkapslet i de røde blodlegemer, kan minimere hyppigheden af allergiske reaktioner hos børnene og de unge. Behandlingen skal gives som en blodtransfusion. Anvendelsen af dette asparaginase-præparat vil nemlig betyde, at flere kan gennemføre behandlingen og dermed overleve sygdommen. Forskergruppen i Aarhus, ledet af Overlæge, Ph.D, Klinisk Lektor Birgitte Klug Albertsen, koordinerer hele forsøget inklusiv analyse af blodprøver fra alle patienter og registrering af bivirkninger til medicinen.

PhD-studerende Line Stensig Lynggaard fortæller om projektet:

- Vi undersøger i alle nordiske og baltiske lande, om det er muligt at give børn og unge voksne med allergi over for det normalt anvendte asparaginase-præparat, forsøgsmedicinen, som er det samme lægemiddel men indkapslet i røde blodlegemer. Behandlingen gives som en blodtransfusion. De røde blodlegemer beskytter lægemidlet mod angreb fra immunsystemet og vil derfor gøre det muligt at gennemføre behandlingen på trods af svær allergi mod det normalt anvendte asparaginase-præparat.

Studiet er netop afsluttet og 55 børn og unge voksne har fået behandlingen. Resultaterne ser meget lovende ud:

- Forskningsprojektet viser, at næsten alle de undersøgte børn og unge voksne kan gennemføre behandlingen. Effekten er den samme, som ved den traditionelle behandling. Det betyder forhåbentlig, at vi med den nye behandling får endnu flere overlevende børn og unge. Generelt tåler patienterne behandlingen rigtig godt og får få bivirkninger, afslutter Line.

Resultaterne af studiet lige er blevet præsenteret på en stor og anerkendt amerikansk konference (ASH (American society of hematology) annual meeting 2020.