24.09.19

En ny undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet viser, at testosterontilskud ikke har mærkbar positiv virkning på hukommelse og koncentration hos mænd, som ikke lider af egentlig testosteronmangel.

Testosteron har central betydning for adskillige kropslige processor inklusive hjernens sundhed - ikke mindst hos mænd, hvor niveauet af testosteron er højere end hos kvinder. Det har i forlængelse af dette været omdiskuteret, om mænd kan optimere hjernens sundhed og derved forbedre deres hukommelse og koncentration ved at tage testosterontilskud.

Mænds forbrug af testosterontilskud er i de senere år steget markant, og anbefalinger om brug af testosteron til at forbedre hukommelse og koncentration kan være medvirkende årsag til det øgede forbrug. I en ny undersøgelse har forskere fra Aarhus fundet frem til, at testosterontilskud ikke har mærkbar positiv effekt på hukommelse og koncentration hos mænd, som ikke lider af testosteronmangel.

Undersøgelsen er netop offentliggjort i det amerikanske tidsskrift Journal of the Endocrine Society.

 

Ikke undersøgt tilstrækkeligt hos mænd med testosteronmangel

Forskerne har i et såkaldt meta-analyse beregnet og analyseret de samlede resultater fra i alt 23 undersøgelser af virkningen af testosterontilskud på hukommelse og koncentration blandt i alt 1638 mænd.

- Resultaterne viste, at testosterontilskud ikke har nogen mærkbar virkning på hukommelse og koncentration hos mænd, som ikke lider af testosteronmangel. Overraskende nok var der ingen undersøgelser af virkningen af testosterontilskud på hukommelse og koncentration hos mænd, som lider af egentlig testosteronmangel, og det er således endnu ikke muligt at vurdere den gavnlige virkning af testosterontilskud i denne gruppe, siger, Cecilie Rask Buskbjerg, psykolog på Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi, Aarhus Universitetshospital og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Testosterontilskud fås kun på recept i Danmark, men kan købes i håndkøb i udlandet. Tilskuddet bør kun gives til mænd, som har kliniske indikationer på testosteronmangel og kun i samråd med en læge, da der ved uhensigtsmæssig brug kan optræde alvorlige bivirkninger.

Det er tidligere blevet anslået, at der er utilstrækkelig dokumentation for virkningen af omkring halvdelen af alle anvendte medicinske behandlinger. Denne undersøgelse er et eksempel på et bidrag til den nødvendige viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker for hvilke patienter. 

 

Bag om forskningsresultatet

Studietype: Systematisk litteraturreview med meta-analyse.

Samarbejdspartnere: Studiet er gennemført i et samarbejde mellem forskere fra Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi ved Kræftafdelingen og Psykologisk Institut, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet samt Afdeling for Diabetes og Hormonsygdomme og Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Ekstern finansiering: Studiet er ikke eksternt finansieret. 

Publicering: Peer reviewed artikel i Journal of the Endocrine Society som udgives af the Endocrine Society.

Interessekonflikter: Ingen.

 

Reference til originalartiklen:

Buskbjerg CR, Gravholt CH, Dalby HR, Amidi A, Zachariae R. Testosterone Supplementation and Cognitive Functioning in Men-A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of the Endocrine Society. 2019;3(8):1465–1484. Published 2019 Jun 6. doi:10.1210/js.2019-00119

 

Yderligere oplysninger:

Cecilie Rask Buskbjerg, cand.psych., Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. E-mail: cdrc@au.clin.dk, mobil 29 84 25 26

Professor, cand. psych., dr. med. Bobby Zachariae, Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. E-mail: bzach@aarhus.rm.dk, mobil 24 23 53 56