30.08.2019

En teori om at Parkinsons sygdom kan opstå i tarmsystemet og derfra vandre til hjernen, er nu bekræftet af forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Det protein, som nedbryder hjernen, kom på forsøgsrotter fra tyndtarmen til hjernen via rygmarven. Illustration: Colourbox

I 2003 fremsatte en tysk neuropatolog en hypotese om, at Parkinsons sygdom, som nedbryder hjernen, i virkeligheden begynder i patientens tarmsystem. Det bekræfter aarhusianske forskere nu, efter at de har set sygdommen flytte sig fra tarmen til hjernen og hjertet på forsøgsrotter. Dog endnu med det forbehold, at det er set hos rotter og ikke mennesker. Det videnskabelige tidsskrift Acta Neuropathologica har netop publiceret resultatet, der vækker opsigt blandt neurovidenskabelige forskere og læger.

Skadeligt protein på vandring

Parkinsons sygdom er kendetegnet ved at ødelægge hjernen langsomt, fordi den ophober proteinet alpha-synuclein, der beskadiger nervecellerne. Det får arme og ben til at ryste, musklerne til at blive stive og gør bevægelserne langsomme hos de ramte. I det nye forskningsprojekt anvendte forskerne genmanipulerede forsøgsrotter, som producerer store mængder af proteinet alpha-synuclein. Rotterne har dermed øget tilbøjelighed til at ophobe proteinklumper og udvikle symptomer, som det ses hos Parkinson patienter.

Forskerne igangsatte processen ved at indsprøjte alpha-synuclein i tyndtarmen på rotterne. Forsøget skulle ifølge professor Per Borghammer og post.doc. Nathalie Van Den Berge vise, om proteinet derefter kunne spores i hjernen.

”Efter to måneder kunne vi se, at alpha-synucleinet var vandret op til dyrenes hjerner via rygmarven og havde anrettet store skader præcis i de regioner, der også bliver ramt i forbindelse med Parkinsons sygdom hos mennesker. Og da vi kontrollerede dem igen fire måneder efter, var skaderne endnu mere udbredte. Det var faktisk ret påfaldende, hvor stærkt det gik,” siger Per Borghammer, der er professor på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.

Symptomer i tarmen 20 år før diagnosen

Per Borghammer forklarer, at patienter med Parkinsons ofte allerede har store skader på nervesystemet, når de bliver diagnosticeret. Men at man faktisk kan påvise skader i tarmen op til 20 år før diagnosen.

”Med det her studie har vi afdækket præcist, hvordan sygdommen tænkes at sprede sig fra tarmen på mennesker. Vi kan ikke udvikle medicinsk behandling mod sygdommen og stoppe den i tide uden at vide, hvordan den breder sig, så det er et vigtigt skridt for os i forskningen,” siger Per Borghammer og tilføjer:

”Parkinsons er en kompleks sygdom, som vi stadig forsøger at forstå. Men med dette studium og et lignende studium i USA, som netop er kommet frem til samme resultat på mus, er mistanken om, at sygdommen starter i tarmen hos nogle patienter, bestyrket.

Det aarhusianske forskningsprojekt viste også, at det skadelige alpha-synuclein ikke bare vandrer fra tarm til hjerne men også til hjertet.

”Vi har i mange år kunnet se, at Parkinson-patienter har omfattende skader på nervesystemet i hjertet, og at skaderne kommer tidligt. Vi har bare aldrig kunnet forstå hvorfor. Nu ved vi, at den skade også ser ud til at komme fra tarmen, og det kan vi bygge videre på i den efterfølgende forskning,” fortæller Per Borghammer.

 

Bag om forskningsresultatet

Kontakt

Professor, dr.med. Per Borghammer
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Nuklearmedicin & PET
Mobil: 28 26 10 39
Mail: borghammer@clin.au.dk