22.11.2019

Læge og ph.d. Jacob Schultz. Foto: Tonny Foghmar

Dyreforsøg tyder på, at blodkarsudvidende medicin kan hjælpe patienter med akutte blodpropper i lungerne

Blodprop i lungerne er en sygdom med høj dødelighed. Det skyldes, at belastningen på højre hjertehalvdel, der pumper blodet til lungerne, bliver for stor, hvorfor hjertet svigter. Blandt kredsløbssygdommene er blodprop i lungerne den 3. hyppigste dødsårsag, kun overgået af blodprop i hjertet samt blodprop og blødning i hjernen. Der dør ca. 500.000 om året i EU som følge af sygdommen.

Behandlingen for akut lungeblodprop fokuserer i dag alene på at fjerne blodproppen. Men når man rammes af en akut blodprop i lungerne, trækker lungernes øvrige blodkar sammen, så det bliver endnu sværere for blodet at passere. Teoretisk set kunne det derfor være gavnligt at give patienter med akut blodprop i lungerne medicin, som får blodkarrene til at slappe af og udvide sig.

Forskere på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har derfor undersøgt effekten af tre lægemidler på grise, som var påført akutte blodpropper i lungerne. Grisene blev undersøgt med blodtryksmåling i lungekredsløbet, MR skanning, hjerteultralyd og blodprøver undervejs i forsøget.

- Vi har undersøgt tre mulige lægemidler, og vi fandt, at alle disse behandlinger er i stand til at udvide lungeblodkarrene uden risici, siger læge og ph.d. Jacob Schultz.

Forskningsmodellen med lungeblodpropper på grise er udviklet af forskerne i Aarhus, og den er meget sammenlignelig med akut blodprop i lungerne hos mennesker, hvilket gør den ideel til at undersøge effekten af en lang række nye behandlingsmuligheder.

Resultater fra studiet bidrager med ny vigtig viden, der kan føre til nye studier, som undersøger effekten hos mennesker og endeligt bidrage til at forbedre behandlingen af patienter med akut blodprop i lungerne.

 

Bag om forskningsresultatet

Studietype: Eksperimentelt, kontrolleret dyrestudie

Samarbejdspartnere: Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet

Ekstern finansiering: Aarhus Universitet Graduate School, Hjerteforeningen, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden, Direktør Kurt Bønnelyckes Fond, Else og Mogens Wedell-Wedellsborgs Fond, Familien Hede Nielsen Fond, Helga og Peter Kornings Fond, Holger og Ruth Hesses Mindefond, Søster og Verner Lipperts Fond

Interessekonflikter: Nej

Jacob Schultz har netop forsvaret en ph.d.-afhandling, der undersøger effekten af forskellige behandlinger af lungeblodpropper gennem forsøg på grise. Som ung og lovende forsker har han undervejs i arbejdet med sin ph.d. vundet flere internationale priser for sin forskning.

Læs den videnskabelige artikel

Jacob Schultz, Asger Andersen, Inger Lise Gade, Benedict Kjaergaard, Jens Erik Nielsen-Kudsk Riociguat, sildenafil and inhaled nitric oxide reduces pulmonary vascular resistance and improves right ventricular function in a porcine model of acute pulmonary embolism. European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care. Article first published online: April 26, 2019. DOI: https://doi.org/10.1177/2048872619840772

Yderligere information

Læge og ph.d. Jacob Schultz
Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Tlf. 2970 2879 eller mail jacobgschultz@clin.au.dk