16.07.19

Den hidtil grundigste beregning af forekomsten af latent tuberkulose viser, at WHO får overordentligt svært ved at eliminere tuberkulose inden 2035.

Et nyt studie fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har vist, at formentlig bærer 1 ud af 4 mennesker i verden tuberkulose-bakterien i kroppen. Sygdommen tuberkulose skyldes bakterien Mycobakterium Tuberculosis, som hvert år rammer mere end 10 millioner hvoraf 1,3 mio dør. Dermed er tuberkulose den infektionssygdom, der dræber flest.

Derudover er der mange, som er smittede med tuberkulose-bakterien uden at være syge af det, hvilket kaldes latent tuberkulose. Dette antal har hidtil været anslået på baggrund af antagelser om, hvor mange en patient med aktiv tuberkulose kan nå at smitte, men der har manglet et empirisk grundlag for disse antagelser. 

Svært at nå WHO-mål
Nu har forskere fra Danmark og Sverige anvendt en ny metode til at beskrive forekomsten af latent tuberkuloseinfektion. Forskerne har gennemgået 88 videnskabelige undersøgelser fra 36 forskellige lande, og på den baggrund har de beregnet forekomsten også i de lande, hvor der ikke foreligger undersøgelser fra, og dernæst har de opgjort den tilnærmede totale globale forekomst.

- Studiet er med til at understrege, at det bliver overordentligt svært at nå i mål med at eliminere tuberkulose inden 2035, hvilket er den målsætning WHO har; målsætningen kan i hvert fald ikke nås uden at behandle den store forekomst af latent tuberkulose, da alle smittede har risiko for at udvikle aktiv tuberkulosesygdom senere i livet, siger Christian Wejse, der er afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital og lektor ved Aarhus Universitet.

Det har tidligere været estimeret, at et sted imellem en tredjedel og en fjerdedel har latent tuberkulose, men den nye undersøgelse, som er baseret på test af 351.811 mennesker, angiver, at det snarere er imellem en femtedel og en fjerdedel, afhængig af hvilken testmetode der anvendes. Undersøgelsen dokumenterer således en betydelig forekomst af tuberkuloseinfektion i verden i dag, om end lidt mindre end tidligere troet.

 

Faktaboks:

Undersøgelse for latent tuberkulose
Man kan kun påvise latent tuberkuloseinfektion indirekte ved at teste for, om immunforsvarets genkender specifikke proteiner fra tuberkulosebakterien. Hvis der er et immunrespons, tages det som udtryk for, at man er blevet inficeret, og dermed har bakterierne ”hvilende” i kroppen, eller i gang med at udvikle en aktiv infektion. Man tester for latent infektion enten ved at sprøjte proteinerne ind i huden og måle rødme og hævelse i huden, eller ved at tage en blodprøve, hvor de hvide blodlegemer udsættes for tuberkuloseproteinerne i 24 timer, hvorefter de hvide blodlegemers udskillelse af signalstoffer i blodprøven måles.

Tuberkulosebehandling
Hvis man er syg af aktiv tuberkulose, skal man behandles i 6 måneder med 4 forskellig slags medicin.

Hvis man er smittet med bakterien, bliver man ikke nødvendigvis syg, men kan få latent tuberkulose, og så er man i risiko for at udvikle aktiv tuberkulose. Det kan man behandle med én slags medicin i 4-6 måneder.

En ny dyr forebyggende depotmedicin, der kun skal gives en gang om ugen, er netop blevet tilgængelig og er i gang med at blive afprøvet i Danmark.

Du kan læse mere om forskergruppen på:

http://clin.au.dk/forskning/laegefaglige-specialer/infektionsmedicin/afdq/infektionssygdomme/globale-infektionssygdomme/ 

http://ph.au.dk/forskning/forskningsenheder/global-sundhed/  

 

Bag om forskningsresultatet:

Studietype: Meta-analyse af befolkningsundersøgelser af forekomst af latent tuberkulose, i alt 88 studier fra 36 lande med 351.811 deltagere. 

Samarbejdspartnere: Lindköpings Universitet

Ekstern finansiering: Novo Nordisk Fonden, Vetenskabsrådet, Hjärt-Lungfonden

Interessekonflikter: Ingen

 

Læs den videnskabelige artikel:

Cohen A, Mathiasen VD, Schön T, Wejse C. The global prevalence of latent tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. Eur Resp J 2019, June 20

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31221810

 

Yderligere oplysninger:

Christian Wejse, speciallæge i infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital og lektor i Global Sundhed, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Tlf. 519 44 519, e-mail: wejse@dadlnet.dk