28.02.19

Snoreklip-dcpt.jpg

Hele tre prominente gæster fik lov til at klippe snoren til Dansk Center for Partikelterapi: Fra venstre regionsrådsformand Anders Kühnau, statsminister Lars Løkke Rasmussen og formand for A.P. Møller Fonden Ane Uggla (foto: Tonny Foghmar).

28. februar blev Dansk Center for Partikelterapi officielt indviet. Seks patienter er allerede i gang med at blive behandlet på centeret.

Dansk Center for Partikelterapi på Aarhus Universitetshospital er nu officielt indviet. Efter knap otte år med planlægning, byggeri og installering af udstyr kunne centeret 28. februar holde sin officielle indvielse.

Mange prominente gæster havde fundet vej til arrangementet – deriblandt statsminister Lars Løkke Rasmussen. 

- Vi indvier nu noget, som blev besluttet for otte år siden – og som mange har arbejdet stødt på at realisere. Nu lykkedes det - I er i gang. Jeres arbejde vil få kæmpe betydning for kræftpatienterne og deres pårørende, sagde Lars Løkke Rasmussen.

- Det er min erfaring, at solide løsninger i sundhedsvæsenet kræver investeringer, samarbejde og tid – der findes ingen snuptagsløsninger. Det er den officielle indvielse af DCPT et godt eksempel på.

 

Største bevilling fra Mærsk til hospitalsudstyr

Både offentlige og private har bidraget til opførelsen af Dansk Center for Partikelterapi. Den mest markante private donor er A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, som har givet 250 mio. kr. ud af de 800 mio. kr., det har kostet at opføre centeret. Pengene er givet til centerets behandlingsudstyr.

DCPT-15092.jpg

- Det er berigende, at vi kan bidrage til at forbedre kræftbehandlingen, sagde Ane Uggla, formand for A.P Møller Fonder (foto: Tonny Foghmar).

- Fonden har en god tradition for at støtte lægevidenskaben, men vi  har aldrig før givet så stor støtte til et enkelt instrument, sagde Ane Uggla, formand for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

- Vi har respekt for den faglige viden i Aarhus. Der er et dygtigt hold omkring Dansk Center for Partikelterapi, og vi har følt en usædvanlig sikker styring af projektet

 

Et fagligt fyrtårn

Dansk Center for Partikelterapi er første og eneste sted for behandling af partikelterapi i Danmark. Men centeret skiller sig også ud internationalt ved at integrere forskning i den daglige patientbehandling. Derfor har centeret også helt fra starten haft et tæt samarbejde med Aarhus Universitet.

- Dansk Center for Partikelterapi er et forskningsfyrtårn, der rager op i det internationale landskab. Det er et godt fundament at stå på, sagde Brian Bech Nielsen, rektor på Aarhus Universitet.

- Det giver centeret et stort potentiale. Jeg tror, at mange gennembrud inden for kræftbehandlingen vil komme her.

 

Allerede i gang

Morten Høyer, ledende overlæge på Dansk Center for Partikelterapi, kunne fortælle, at centeret allerede er startet med at behandle de første patienter. For en måned siden blev den første behandlet, og nu er seks patienter i gang med et behandlingsforløb.

DCPT-15239.jpg

Statsminister Lars Løkke Rasmussen og regionsrådsformand Anders Kühnau (t.h.) fik under indvielsen på DCPT mulighed for at hilse på dukken Anton, der i dagens anledning spillede rollen som patient (foto: Tonny Foghmar).

- Det er en vigtig dag for dansk kræftforskning og behandling, som vi har set frem til i mange år, sagde Morten Høyer.

- Det er kun lykkedes, fordi der er gjort en kæmpe indsats på tværs af hele landet.

Oprindelig lå Aarhus og København i strid om at få et center for partikelterapi til netop deres by. Men efter at det i december 2012 blev besluttet at placere centeret i Aarhus, har alle landets kræftafdelinger bakket op om at få etableret et godt samarbejde med centeret i Aarhus.

 

Læs mere om partikelterapi på centerets hjemmeside: www.partikelterapi.dk