10.04.19

1904091002pr.jpg

Lægerne Henrik Wiggers (t.v.) og Roni Nielsen fra Aarhus Universitetshospital har opnået et gennembrud i deres forskning inden for hjertesvigt og ketonstoffer. Forskningen er lavet på mennesker, men hjertet på billedet er dog fra en gris (foto: Tonny Foghmar).

Ny forskning viser, at ketonstoffer har en markant effekt på patienter med hjertesvigt.

Ketonstoffer er kroppens eget superbrændstof, som den danner under stress og længere tids faste. Ketonstoffer fås også som et kosttilskud, der kan hjælpe med at øge stofskiftet og give ekstra energi.

Nu har læger og forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet netop publiceret et forskningsstudie i et førende amerikansk tidsskrift, hvor de har undersøgt effekten af ketonstoffer, når de bliver givet til patienter med hjertesvigt.

Resultaterne viser, at hvis ketonstofferne bliver sprøjtet direkte ind i patienternes blodårer, så stiger hjertets pumpekraft med 8 procent. Samtidig øges den mængde blod, som hjertet pumper ud, med 2 liter – svarende til en stigning på 40 procent.

- Det er unikke og fantastisk spændende fund. I de resultater kan ligge begyndelsen til en ny behandling for patienter med hjertesvigt, siger Henrik Wiggers, overlæge på Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Studiet er udført i samarbejde med kolleger fra afdelingerne Diabetes og Hormonsygdomme samt Nuklearmedicin og PET. Henrik Wiggers' kollega, post.doc. Roni Nielsen fra Hjertesygdomme, er førsteforfatter på arbejdet.

- Resultaterne ser meget lovende ud, og der kan være et stort potentiale i den type behandling.

Hos patienter med hjertesvigt har hjertet nedsat pumpekraft og netop derfor er resultaterne så opløftende. Forskerne ved endnu ikke, hvad keton præcist gør ved hjertet. Men faktum er, at hjertet pumper mere effektivt, hvis kroppen får et tilskud med ketonstoffer.

 

Kosttilskud som medicin

Studiet er det første nogensinde, som ser på effekten af ketonstoffer hos hjertepatienter. Derfor er det også nødvendigt med flere undersøgelser for at underbygge resultaterne. Faktisk har forskerne fra Aarhus Universitetshospital allerede fået fondsstøtte til at gennemføre flere kliniske studier af ketonstoffer. De søger dog stadig om flere midler, da de har mange idéer til at forske i den nye behandling.

- Jeg vil understrege, at der er behov for yderligere studier, inden ketonstoffer kan anbefales til patienter med hjertesvigt, siger Henrik Wiggers.

- Men hvis de næste studier også giver positive resultater, er vi kommet et stort skridt videre mod at kunne udvikle et kosttilskud med ketonstoffer, som kan gives til hjertesvigtpatienter.

Forskerne planlægger at give ketonstoffer både som en indsprøjtning, som en drik og som sondemad i mavensækken. Under alle omstændigheder vil behandlingen blive billig, da ketonstoffer har status som et kosttilskud, og der ikke er patent på stoffet. Det betyder også, at stoffet ikke skal igennem en lang godkendelsesprocedure, før det kan blive godkendt som en ny type medicin.

 

Inspiration fra diabetesmedicin

Idéen til at lave et studie med hjertepatienter og ketonstoffer kommer fra diabetesområdet. Her har man i de senere år studeret de såkaldte SGLT2-hæmmere, som bruges til medicinsk behandling af personer med type 2-diabetes.

Medicinen har også vist sig at have god effekt på hjertesvigtpatienter, og en af grundene til det kunne være, at SGLT2-hæmmere kan aktivere kroppens egne ketonstoffer.

 

 

Bag om forskningsresultatet:

Studietype: Klinisk randomiseret studie

Samarbejdspartnere: Forskere fra Hjertesygdomme, Diabetes og Hormonsygdomme og Nuklearmedicin og PET på Aarhus Universitetshospital samt Nuklearmedicinsk Afdeling, Uppsala Universitet, Sverige.

Ekstern finansiering: Lundbeck Foundation

Publicering: Peer-reviewed artikel i Circulation, som udgives af American Heart Association.

Interessekonflikter: Ingen

 

Læs den videnskabelige artikel:

Nielsen RMøller NGormsen LCTolbod LPHansson NH4, Sorensen JHarms HJFrøkiær JEiskjaer HJespersen NRMellemkjaer SLassen TRPryds KBøtker HEWiggers H.
Cardiovascular Effects of Treatment with the Ketone Body 3-Hydroxybutyrate in Chronic Heart Failure Patients.

Circulation. 2019 Mar 19. [Epub ahead of print]

DOI-link: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.036459

 

Yderligere oplysninger:

Henrik Wiggers, overlæge, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, mobil 22 75 32 02, e-mail: henrwigg@rm.dk