21.01.2019

Risikoen for at få konstateret epilepsi øges efter en bred vifte af infektioner. Det viser et nyt studie baseret på næsten to mio. børn og yngre mennesker i Danmark.

Man ved, at infektioner i hjerne og nervesystem er forbundet med en øget risiko for epilepsi, men ny forskning har rejst mistanke om, at også andre infektioner kan have betydning for risikoen for at udvikle epilepsi.

Derfor har forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet i et stort anlagt studie undersøgt, om der kan være en sammenhæng mellem andre infektioner og epilepsi. Resultaterne er netop offentliggjort i Epilepsia, som er det førende internationale tidsskrift for forskning i epilepsi.

- Undersøgelsen viste, risikoen for at få en epilepsi diagnose blev øget efter en bred vifte af infektioner, hvilket tyder på, at infektionsprocesser og immunforsvar kan være involveret i udviklingen af ​​epilepsi, siger overlæge Jakob Christensen, der står bag undersøgelsen.

1.938.555 personer født i Danmark mellem 1982 og 2012 indgik i undersøgelsen, og forskerne undersøgte i registre, hvor mange af disse personer, der havde været på hospital på grund infektion, og om de senere havde fået en epilepsi-diagnose. Personerne i studiet blev fulgt frem til udgangen af 2012, og i alt indgik over 28 mio. leveår i undersøgelsen.

25.825 af de personer, som indgik i studiet, fik en epilepsi-diagnose i undersøgelsesperioden, og af dem havde 8.235 (32%) tidligere været på hospitalet i f.m. en infektion. Det viste sig, at dem, der havde været på hospitalet på grund af en infektion, havde en 78 % forhøjet risiko for at få epilepsi, i forhold til dem, der ikke havde været på hospitalet på grund af en infektion.

- De detaljerede landsdækkende registre og borgernes lige adgang til sundhedsvæsenet i Danmark har givet os mulighed for at følge en meget stor og repræsentativ gruppe børn og unge gennem mange år. Der giver forskningsresultater af høj kvalitet, som der er stor international opmærksomhed omkring, siger Jakob Christensen.

Infektioner i hjernen og centralnervesystemet gav den største øgning i risikoen for epilepsi, men der var en højere forekomst af epilepsi uanset hvilket organ, der var angrebet under infektionen, og om det var en bakterie eller virus, der var årsag til infektionen.

Undersøgelsen viste også, at der var en tidsmæssig sammenhæng mellem infektionen og epilepsidiagnosen, samt at flere hospitalsbesøg på grund af infektioner og dermed sværhedsgraden af infektionerne øgede risikoen for epilepsi.

 

Bag om forskningsresultatet:

Studietype: Registerstudie baseret på danske sundhedsregistre

Samarbejdspartnere: Forskere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrisk Center København og Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet.

Ekstern finansiering: Region Midtjylland, Lundbeck Foundation Initiative for Integrative Psychiatric Research  - iPSYCH, Novo Nordisk Foundation, Lundbeckfonden og Epilepsiforeningen.

Publicering: Peer reviewed artikel i Epilepsia

Interessekonflikter: Jakob Christensen har modtaget honorarer fra UCB Nordic og Eisai AB som videnskabelig rådgiver, og har modtaget honorarer fra UCB Nordic og Eisai AB for foredrag samt modtaget finansiering til en rejse fra UCB Nordic. Jakob Christensen er også involveret i andre studier, som involverer firmaerne: Pfizer, Novartis, Eisai AB, and Sage Therapeutics. Inc. De andre forfattere har ingen interessekonflikter.

 

Læs den videnskabelige artikel:

Ahlers FS, Benros ME, Dreier JW, Christensen J. Infections and risk of epilepsy in children and young adults: A nationwide study. Epilepsia. 2018;00:1–9. https://doi.org/10.1111/epi.14626

 

Yderligere oplysninger:

Jakob Christensen, overlæge, ph.d., dr.med., klinisk lektor, Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.
Tlf: 60 86 58 99
E-mail: jakob@clin.au.dk