16.08.2019

Aarhus Universitetshospital har en ubalance på 425 mio. kr., og det er aftalt med Region Midtjylland, at der i løbet af perioden 2020-2022 skal skabes balance på budgettet. I 2019 skal ubalancen bringes ned på 275 mio. gennem besparelser på 150 mio. kr. 

På trods af en stram styring samt økonomiske handleplaner og besparelser både centralt og i afdelingerne står Aarhus Universitetshospital efter sommerferien alt i alt 100 mio. kr. fra de økonomiske mål for 2019.

- Det er meget alvorligt. Vi har svært ved at få den ønskede effekt af de økonomiske handleplaner i afdelingerne, blandt andet fordi den daglige drift i mange afdelinger koster mere end budgetteret, siger hospitalsdirektør Poul Blaabjerg.

- Derfor kommer vi nu til at lave en hård opbremsning, blandt andet ved at indføre ansættelsesstop, foreløbig frem til årsskiftet. Vi kommer til at presse afdelingsledelserne hårdt for at komme i mål med de besparelser, som vi aftalte i foråret.

Derfor har Hospitalsledelsen fredag morgen orienteret afdelingsledelserne og Hoved-MEDudvalget (HMU) på Aarhus Universitetshospital. Hospitalsledelsen mødes i de næste uger med afdelingsledelser om afdelingens og hospitalets økonomi for at sikre, at hospitalet når det økonomiske mål på 150 mio. kr. for 2019,

Regionsrådet er ligeledes orienteret om den økonomiske situation fredag morgen.