08.02.19

Lige nu er den sidste store udflytning fra Nørrebrogade til nybyggeriet i Skejby i gang. Det betyder blandt andet planlagt, nedsat operationskapacitet i en periode på to kirurgiske afdelinger. Den nedsatte kapacitet er nødvendig for at sikre sikkerheden for både patienter og medarbejdere.

I februar og marts flytter de sidste hospitalsafdelinger fra det tidligere Århus Kommunehospital på Nørrebrogade til Aarhus Universitetshospital i Skejby. Flytningerne betyder, at hospitalets tidligere fire matrikler nu samles på én, og Danmarks største hospitalsby bliver en realitet. 

- Det er vores tredje og sidste store flytning frem mod ét samlet universitetshospital, og vi trækker på erfaringerne fra de to flytninger i foråret og efteråret sidste år. Det betyder, at vi i en begrænset periode har en planlagt nedgang i antallet af planlagte operationer, så vi sikrer, at vi under flytningerne har mulighed for at tage os af både akutte patienter og kræftpatienter, forklarer hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital, Poul Blaabjerg, og fortsætter:

- Vi glæder os til, at vi her i foråret endelig kan samle vores 10.000 medarbejdere under fælles tag i Skejby, når vi siger farvel til det gamle hospital på Nørrebrogade. Vi kan nu for alvor tage fat på den synergi, det vil skabe, at vi har alle vores specialer og højtspecialiserede områder på samme matrikel. Det bliver en stor gevinst for medarbejderne og til stor gavn for vores patienter.

 

Kræftafdelingen flytter

Kræftafdelingen flytter fra Nørrebrogade til Skejby den 1. marts. Al akutaktivitet foregår uændret under flytningen, og flytningen forventes ikke at påvirke kræftpakker og behandlings- og udredningsretten for patienterne.

 

Færre planlagte øjenoperationer i en periode

På Øjenafdelingen - der i forbindelse med flytning skifter navn til Øjensygdomme - er der i ugerne 9-10 lukket for planlagte operationer, men al akutaktivitet fortsætter som hidtidig. Antallet af øjenoperationer optrappes gradvist fra uge 11 og forventes i fuld drift fra uge 18. Flytningen forventes ikke at påvirke akutte patienter eller kræftpakkeforløb. 

 

Omvisitering af rygkirurgiske patienter

For Neurokirurgisk Afdeling - der i forbindelse med flytning skifter navn til Hjerne- og Rygkirurgi - opereres der for sidste gang den 7. marts på Nørrebrogade, hvorefter al operationsaktivitet foregår på hospitalet i Skejby. Hjerne- og Rygkirurgi har indgået en samarbejdsaftale om, at cirka 10 til 12 rygkirurgiske patienter omvisiteres til Aalborg Universitetshospital om måneden frem mod 1. maj, svarende til 14 procent af den månedlige operationskapacitet.

Derudover står andre universitetshospitaler og regionshospitaler også standby til at hjælpe, hvis Hjerne- og Rygkirurgi får behov for dette i forhold til akutte patienter.

- Vi er rigtig glade for den hjælp, vi får af Aalborg Universitetshospital. Derudover har Hospitalsenhederne Midt og Vest i regionen også tilbudt at træde til, ligesom Odense Universitetshospital har det til gavn for patienterne, hvis vi får behov for det. Det understreger, det gode samarbejde vi har i det daglige hospitalerne imellem, siger hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital Poul Blaabjerg.

 

Fakta om februar og marts flytninger

 • Uge 6-8: Lungesygdomme flytter/er påbegyndt flytning
 • Uge 9-10: Øjenafdelingen (der i forbindelse med flytning skifter navn til Øjensygdomme)
 • Uge 8-11: Dagkirurgi flytter de sidste afsnit til Skejby
 • 1. marts: Kræftafdelingen
 • Uge 9-11: Neurokirurgisk Afdeling (der i forbindelse med flytning skifter navn til Hjerne- og Rygkirurgi)
 • Uge 9-11: Neurologisk Afdeling
 • Uge 9: Reumatologisk Afdeling (der i forbindelse med flytning skifter navn til Led- og Bindevævssygdomme)
 • Uge 10: Intensiv og Bedøvelse og Operation flytter de sidste afsnit til Skejby
 • Uge 12-13: Nuklearmedicin og PET flytter sidste afsnit til Skejby
 • Aarhus Universitetshospital overdrager hospitalsbygningerne på Nørrebrogade til Aarhus Universitet (FEAS) den 1. maj
 • Forårets hospitalsflytning fra Nørrebrogade til Skejby berører 2.000 arbejdspladser
 • Sidste patient forlader Nørrebrogade 21. marts

 

Fakta om hospitalsfunktioner, der bliver på Nørrebrogade i lejemål:

 • Smerteklinikken – afventer indflytning i det nye Forum i Skejby
 • Afdelingen for Funktionelle Lidelser – afventer indflytning i det nye Forum i Skejby

 

Fakta om regionale funktioner der bliver på Nørrebrogade i lejemål:

 • Region Midtjyllands Apotek – afventer nyt byggeri i Skejby
 • Region Midtjyllands Midtvask – afventer nyt byggeri i Skejby

Yderlige oplysninger

Poul Blaabjerg

Hospitalsdirektør, Aarhus Universitetshospital

Mobil: 5131 3506

Mail: poul.blaabjerg@rm.dk