15.03.2019

På trods af flytninger af mange hospitalsafdelinger fra det gamle Kommunehospital og lukning af det tidligere Amtssygehus sidste år er patienterne fortsat generelt tilfredse med den behandling, de får på Aarhus Universitetshospital. Det viser nye resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Rene lokaler og tilstrækkelig ro til hvile og søvn. Det er to af de områder, hvor der er sket en stigning i tilfredsheden for både de akut og planlagte indlagte patienter sammenlignet med sidste år på Aarhus Universitetshospital.

Særligt for de akut indlagte patienter ser det flot ud, idet patienternes tilfredshed ligger over landsgennemsnittet på næsten alle parametre.

- Vi har arbejdet fokuseret med at øge tilfredsheden for denne patientgruppe, og derfor er det godt at læse, at indsatserne bærer frugt, siger sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, Inge Pia Christensen.

Det samme er stort set tilfældet med de ambulante patienter, hvor patienttilfredsheden er enten over landsgennemsnittet eller på landsgennemsnittet på næsten alle områder.

Resultaterne kommer fra nye tal fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2018, som bliver offentliggjort i dag. På Aarhus Universitetshospital har mere end 10.000 patienter i perioden august-oktober 2018 svaret på et spørgeskema om deres oplevelse af enten et ambulant besøg eller en akut eller planlagt indlæggelse.

Ros til medarbejderne

For alle patienter gælder, at de svarer, at medarbejderne er venlige og imødekommende. En værdi som hospitalsledelsen og medarbejderne sætter højt.

- Det er virkelig flot arbejde, at medarbejderne samtidig med besparelser og alle vores flytninger fra midtbyens hospitaler til Skejby er så professionelle, at der gives en pleje og behandling, som patienterne generelt er tilfredse med, siger Inge Pia Christensen. 

Nye rammer bidrager til tilfredshed

På nogle af de områder hvor vi kan se, at patienttilfredsheden er steget siden sidste år såsom rene lokaler og patienternes mulighed for tilstrækkelig ro til hvile og søvn, er forklaringen:

- Vi vurderer, at det skyldes vores nye rammer, hvor vi for eksempel kan tilbyde enestuer i nybyggeriet. Det er glædeligt, at de nye rammer i disse tilfælde bidrager til en øget patienttilfredshed, mener den sygeplejefaglige direktør.

Vil inddrage patienterne i at blive endnu mere tilfredse

Undersøgelsen består af tre dele – de ambulante patienter, de akut indlagte patienter og de planlagt indlagte patienter. Og ved den sidste gruppe ses i år et fald i patienttilfredsheden i forhold til sidste år. Her har Aarhus Universitetshospital de tidligere år generelt ligget over landsgennemsnittet i patienttilfredshed, men ligger nu enten på eller på nogle få områder under landsgennemsnittet.  

- Vi tager resultaterne alvorligt, da patienttilfredshed er et overordentligt vigtigt mål for medarbejdernes arbejde. De resultater, hvor vi kan se, at tilfredsheden ikke er ligeså høj, som den plejer at være hos os, vil vi interessere os særligt for, siger Inge Pia Christensen.

- Vi er taknemmelige for, at så mange af vores patienter har haft lyst til at bidrage med deres mening om os, så vi hele tiden kan forbedre os, fortæller den sygeplejefaglige direktør.

- Vi er oprigtigt interesserede i at inddrage vores patienter i at skræddersy de bedste forløb. Derfor vil vi nu med afsæt i undersøgelsen indbyde patienter til fokusgruppeinterview både på de afdelinger, hvor tilfredsheden er høj og på de afdelinger, hvor tilfredsheden er faldet. Dels fordi vi er interesserede i, hvad vi kan gøre bedre, som kan udbredes til hele hospitalet til gavn for patienterne. Dels fordi vi ønsker at lære af dem, der gør det godt. Det er en del af vores forbedringskultur, uddyber sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, Inge Pia Christensen.  

Se undersøgelsen i sin helhed

Læs resultaterne for LUP 2018 for Aarhus Universitetshospital 

Yderligere oplysninger

  • Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, mobil 3092 2404, mail: pia.christensen@rm.dk