03.05.2019

Hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital analyserer nu forslagene for at finde ud af, om der er initiativer, som kræver godkendelse i Regionsrådet

Afdelingsledelserne på Aarhus Universitetshospital har 30. april 2019 afleveret deres økonomiske handleplaner til Hospitalsledelsen med forslag til, hvilke besparelser der er nødvendige for at den enkelte afdeling kan leve op til sit økonomiske måltal.

Forslagene vil kunne få betydning for servicen overfor patienterne, den faglige kvalitet og hospitalets profil. Derfor er Hospitalsledelsen og Hospitalsstaben gået i gang med at analysere materialet og vurdere de enkelte forslag, bl.a. for at for at identificere forslag, der ikke kan gennemføres uden at blive godkendt af Regionsrådet i Region Midtjylland.

- Afdelingsledelserne har beskrevet, hvad det er for et hospital, vi kan drive for de ca. 7,1 mia. kr., vi har som budget. Herefter får vi en proces med en sparerunde, som vil røre ved væsentlige dele af AUH's nuværende profil, siger hospitalsdirektør Poul Blaabjerg. 

Baggrunden for besparelserne er, at prognoserne peger på et stort underskud på Aarhus Universitetshospital i 2019. Økonomihandlingsplanerne skal sikre varige besparelser for 325 mio. kr.

Økonomien på Aarhus Universitetshospital er presset af udgifter i forbindelse med flytning, nedsat operationskapacitet, et 8 procent effektiviseringskrav fra staten, flere sparerunder samt et øget aktivitetspres.

23. maj sendes spareforslagene til høring i MED-systemet, hvorefter de forelægges Regionsrådet i Region Midtjylland, som forventes at tage endelig stilling 26. juni 2019.

 

Evt. yderligere information:

Poul Blaabjerg, hospitalsdirektør, Aarhus Universitetshospital, mobil 51 31 35 06 og e-mail: poul.blaabjerg@rm.dk

Læs mere om AUH's økonomi og besparelser.