04.04.19

Hospitalet står overfor et stort underskud i 2019. Derfor iværksætter Aarhus Universitetshospital nu en omfattende handleplan, der skal forbedre økonomien inden årets udgang.

Aarhus Universitetshospital har været igennem mange udfordringer i de seneste år: Udflytning til det nye hospitalsbyggeri i Skejby, nedsat operationskapacitet, et 8 procent effektiviseringskrav fra staten, flere sparerunder samt et øget aktivitetspres.

Der har været et hårdt pres på AUH's økonomi og her ved starten af 2019 må hospitalsledelsen erkende, at der skal en hård økonomisk handleplan til, hvis økonomien skal rettes op inden årets udgang.

- Mange forskellige faktorer har presset hospitalets økonomi i de senere år. Derfor ser vi ikke anden mulighed end at iværksætte en hård økonomisk handleplan, som uundgåeligt vil få uønskede konsekvenser for hospitalet, siger Poul Blaabjerg, hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital.


Prognosen skal vendes

De seneste prognoser peger på et merforbrug på 425 mio. kr. ved uændret udgiftsniveau. Målet er at reducere ubalancen til et minus på 100 mio. kr., og det kræver, at AUH skal finde besparelser i 2019 for ca. 325 mio. kr. Heraf forventer man at kunne finde 20 mio. kr. i hospitalets centrale økonomi, mens de resterende 305 mio. kr. skal findes på afdelingernes budgetter.

Derfor vil alle afdelinger få et nyt budgetstyringsmål for 2019: Nogle afdelinger skal realisere et sparemål, som de allerede fik i 2018, men ikke var i stand til at indfri. Andre afdelinger skal bidrage ved at have et mindre forbrug.

- En stor del af den økonomiske ubalance skyldes, at afdelingerne ikke var i stand til at komme i mål med de sparekrav, som de fik i 2018. Derfor vil en del af arbejdet bestå i at finde de besparelser, som ikke blev realiseret i 2018, siger Poul Blaabjerg.


Vanskelig opgave venter

Hospitalsdirektør Poul Blaabjerg erkender, at hospitalet nu står foran en stor udfordring.

- Det er en vanskelig opgave at tilpasse den enkelte afdeling til de økonomiske vilkår, vi har. Men selv om vi nu skal gennemføre store besparelser på hele hospitalet, så vil vi ikke gå på kompromis med patientsikkerheden og den faglige kvalitet, siger Poul Blaabjerg.

 

Yderligere oplysninger:

Poul Blaabjerg, hospitalsdirektør, Aarhus Universitetshospital, mobil 51 31 35 06 og e-mail: poul.blaabjerg@rm.dk