Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Region Midtjylland at udstede midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til hospitaler i regionen. for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19. Forbuddet omfatter alle indendørs besøg bortset fra besøg i kritiske situationer eller besøg fra en patients nære pårørende.

Overvej alternativer

Forbuddet gælder således også pressen, men regionerne har i starten af maj 2020 besluttet at åbne for pressebesøg i begrænset omfang under hensyntagen til smitterisiko, arbejdspres og patientsikkerhed.

Så vidt muligt søger vi derfor fortsat at finde alternativer til, at journalister/fotografer besøger hospitalerne, fx:

Retningslinjer

Hospitalernes kommunikationsafdelinger kan efter konkrete henvendelser fra medier dispensere fra besøgsforbuddet indenfor disse rammer, når aktuelle billeder er afgørende for historien:

  • At der kun kommer én medarbejder (enten journalist/videojournalist/fotograf) pr. besøgende medie
  • At der laves en aftale om, at journalisten/fotografen hentes af en medarbejder ved en af hospitalets indgange
  • At journalisten/fotografen følger personalets anvisninger
  • At journalisten/fotografen under besøget selv medbringer og bærer mundbind samt er særligt opmærksom på håndhygiejne og holder en afstand på min. 2 til andre personer
  • At besøget ikke varer længere end nødvendigt, og at færdslen på hospitalet begrænses mest muligt

Henvendelse vedr. Testcenter Danmark's teststeder i regionen skal rettes til pressevagten i Region Midtjylland.

Generelt om fotografering på hospitalerne

Patienter, pårørende og personale har krav på at kunne opholde sig på hospitalet uden at komme i medierne. Derfor skal der indhentes tilladelse til fotografering både hos ledelsen og hos den, der fotograferes. Det gælder også ved fotografering udendørs, fx ved COVID-19 testtelte.

Reglerne fremgår af Region Midtjyllands Politik for billed-og lydmedier.