På Aarhus Universitetshospital anerkender vi offentlighedens behov for information i krisesituationer, og vi ønsker at kunne give pressen korrekte oplysninger så hurtigt som muligt.

Derfor vil punktet "Kontakt ved krisesituation" løbende blive opdateret under en krise.

I en krisesituation har pressen behov for løbende at blive opdateret og modtage de nyeste oplysninger. Hospitalets personale har imidlertid en anden førsteprioritet: At tage sig af patienterne på den bedst mulige måde.

Samarbejdet mellem pressen og hospitalet kan i disse situationer kræve en ekstra indsats af begge parter. Da hospitalets personale ikke kan bruge livsvigtig tid på at opdatere pressen, og da alle blandt personalet ikke selv har de seneste oplysninger, er det afgørende, at pressen bruger denne side frem for at kontakte tilfældige ansatte.

I en krisesituation vil navnet på den eller de presseansvarlige fremgå her på siden, ligesom det vil fremgå, hvordan vedkommende træffes - eller alternativt hvornår den næste pressebriefing finder sted.