Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet de midlertidige restriktioner i besøgendes adgang til hospitaler i regionen, men ansatte og besøgende skal fortsat overholde de infektionshygiejniske forholdsregler under covid-19, herunder 2 meters afstand, for at mindske smitterisikoen.

Retningslinjerne

Sundhedsministeriets BEK nr 1586 af 06/11/2020 § 5 kræver, at ledelserne 'skal sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd'.

Vi skal kunne holde afstand

Konkret vurderer vi, at det på trange steder (fx klinikrum, små venteområder, sengestuer, vaccinationskabiner mv) er svært ved at overholde 2 meters kravet ved besøg af journalist/fotograf.

Evt. adgang til disse områder vil derfor kræve, at den lokale ledelse i samarbejde med hospitalets kommunikationsafdeling (se kontaktinfo under pressekontakter på hospitalerne) vurderer, om det kan ske, uden at øge smitterisikoen.

Ingen adgang til isolationsområder

Vi har ikke mulighed for at tage imod presse i isolationsområder og andre områder, hvor vi har covid-19 eller obs-covid-19 patienter.

Mundbind, afstand og sprit

Medierne skal overholde krav om at spritte hænder, bære mundbind og holde 2 meters afstand. Alle interviews indenfor foregår med mundbind for både medier og kilder.

Generelt om fotografering på hospitalerne

Patienter, pårørende og personale har krav på at kunne opholde sig på hospitalet uden at komme i medierne. Derfor skal der indhentes tilladelse til fotografering både hos ledelsen og hos den, der fotograferes. Det gælder også ved fotografering udendørs, fx ved vaccinations- og testcentrene.

Reglerne fremgår af Region Midtjyllands Politik for billed-og lydmedier.