01.06.2018

Afdeling på Aarhus Universitetshospital scorer 'Særdeles god' over hele linjen i Sundhedsstyrelsens inspektorrapport om undervisningsmiljøet for læger under uddannelse

Reumatologisk afdeling er en hospitalsafdeling, hvor uddannelsessøgende læger kan lære meget, for der er dels mange patienter med almindelige gigt, ryg- og bindevævssygdomme, og dels er det en højt specialiseret afdeling med patienter fra hele regionen med sjældne og komplicerede sygdomme.

Lægeholdet på Reumatologisk Afdeling U. Foto: Privat

- Vi er et godt uddannelsessted, fordi vi har det hele, og fordi vi er enige om, at vi prioriterer uddannelse, og det har vi arbejdet intenst på i årevis, siger uddannelsesansvarlig overlæge Mogens Pfeiffer Jensen.

Ros over hele linjen

Afdelingen havde 18. april 2018 besøg af et inspektorhold fra Sundhedsstyrelsen, som skulle vurdere undervisningsmiljøet for læger under uddannelse i afdelingen, og de har netop afleveret en rapport, hvor afdelingen bedømmes til at være 'Særdeles god' i alle de 16 temaer, som gennemgås i Sundhedsstyrelsens inspektorrapporter.

Afdelingen får især ros for sin kultur, og for at der foregår uddannelsesaktiviteter hver eneste dag.

"Afdelingen har en gennemgående kultur med åbenhed, ro og stort fagligt engagement samt ikke mindst en meget stor vilje til at give uddannelse på alle niveauer som en integreret del af den kliniske hverdag," står der i inspektorrapporten.

- Vi har stor opmærksomhed på lægers uddannelse, og vi har arbejdet på at løfte området ved at skabe rammer og struktur omkring uddannelse. Speciallægerne på Reumatologisk Afdeling har en stærk uddannelseskultur og har gjort en forbilledlig indsats for at udnytte mulighederne for uddannelse i dagligdagen, og den flotte inspektorrapport er fuldt fortjent, siger lægefaglig direktør Claus Thomsen.

God introduktion og masser af muligheder

Alle nye læger kommer igennem et 14 dages introduktionsprogram, hvor de deltager i alle funktioner i afdelingens store ambulatorium. De uddannelsessøgende læger har også stor mulighed for at deltage i forskning. Hvis de ønsker det, kan de blive koblet på et mindre projekt, og der er rig mulighed for vejledning og for hjælp fra afdelingens meget forskningsaktive speciallæger.

Flere yngre læger på Reumatologisk Afdeling har deltaget i lederuddannelsesprojektet ”Yngre læger på banen”, hvor de sammen med en kaos-pilot uddannet sparringspartner har stået for udvikling af en funktion i afdelingen.

"Et projekt om optimering af røntgen-konferencerne har resulteret i at der er kommet bedre struktur og stor uddannelsesværdi ved disse konferencer. Der er aktuelt et projekt i gang, der skal forbedre kontinuiteten med samme læge for patienten i ambulatoriet", skriver inspektorerne i deres rapport.

Tidligere på året modtog Diabetes og Hormonsygdomme (tidligere Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA) på Aarhus Universitetshospital en pris fra Sundhedsstyrelsen for at være den bedste uddannelsesafdeling for yngre læger i 2017.

 

Se Inspektorrapport fra et rutinebesøg på Reumatologisk Afdeling 17. april 2018: https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-universitetshospital/~/media/3B19C91B512746A39248B0A42F099F4A.ashx