01.06.2018

Aarhus Universitetshospital har som det første transplantationscenter i Europa altid en internationalt certificeret specialist i transplantationsimmunologi på vagt

 
Overlægerne Betina Sørensen, Pernille Bundgaard Koefoed-Nielsen og Bjarne K. Møller er alle internationalt certificerede specialister i organtransplantation og stamcelletransplantation, og en af dem er altid på vagt, og klar til at give immunologisk rådgivning i forbindelse med transplantationer på Aarhus Universitetshospital. Foto: John Kristensen

Når der kommer et tilbud om en nyre eller et hjerte fra en afdød donor, så er der ofte kun kort tid til at tage stilling til hvilken patient, som skal have organet. Her er hurtig og kompetent rådgivning om vævstyper, antistoffer og risici helt afgørende for at kunne vurdere, om en transplantation vil kunne lykkes, eller om patientens krop vil afstøde organet.

Overlægerne Betina Sørensen, Pernille Bundgaard Koefoed-Nielsen og Bjarne K. Møller har derfor gennemført en EU-standardiseret uddannelse på højt niveau i transplantationsimmunologi under European Specialisation in Histocompatibility and Immunogenetics (ESHI). De tre overlæger deles 24/7 om funktionen som transplantationsimmunologisk bagvagt på Aarhus Universitetshospital.

- Nu har vi altid en internationalt certificeret specialist i transplantationsimmunologi på vagt, og vi kan til enhver tid give den mest kompetente immunologiske transplantationsrådgivning. Det er opfyldelsen af vores del af en strategi for, at transplantationsområdet på Aarhus Universitetshospital skal være internationalt certificeret, siger ledende overlæge Bjarne K. Møller.

Certificeringerne ligger desuden i naturlig forlængelse af, at Vævstypelaboratoriet på Aarhus Universitetshospital er akkrediteret af European Federation for Immunogenetics (EFI), og at stamcellebehandlingen er akkrediteret af den internationale organisation for stamcelletransplantation, JACIE.

Transplantationsimmunologi er i rivende udvikling. Tidligere brugte man laboratorie-teknikker, som Aarhus-professoren Flemming Kissmeyer-Nielsen var med til at udvikle og perfektionere, og som kan påvise antistoffer, der vil volde problemer for det nye organ, hvilket har gjort transplantationsimmunologi til et af de første eksempler på 'personlig medicin'. Inden for transplantationsimmunologi bruger man i dag også genetiske undersøgelser, som giver langt flere informationer, men som kræver dyb specialistviden at fortolke og vurdere.

- Alle transplantationspatienter skal have en individuel transplantationsplan, når de bliver skrevet op til en transplantation, og når der kommer et tilbud om et organ, skal de have en individuel risikovurdering, siger overlæge Pernille Bundgaard Koefoed-Nielsen.

Transplantationsplanen fortæller, hvilke særlige forhold, der skal tages hensyn til ved udvælgelsen af et organ til patienten, og risikovurderingen fortæller hvilke problemer, der kan opstå ved transplantation med et tilbudt organ.

- Om organet vil være til gavn for patienten er altid en vurdering. Der er sjældent et klart ja eller nej, men vi kan give vigtige bidrag til vurderingen inden transplantationen og ved behandling af komplikationer efter transplantationen, siger overlæge Betina Sørensen.

De tre overlæger har certificeringen indenfor transplantationsimmunologi ved både organtransplantation og stamcelletransplantation. Det betyder, at de også rådgiver på samme høje niveau i forbindelse med stamcelletransplantationer.

 

Yderligere information:

  • Ledende overlæge Bjarne K. Møller, tlf. 7845 5000
  • Overlæge Pernille Bundgaard Koefoed-Nielsen, tlf. 29 66 52 27
  • Overlæge Betina Sørensen, tlf. 26 66 51 25