16.01.18

I aften sender DR1-Sundhedsmagasinet en udsendelse om en patient, der er blevet behandlet for en stor blodprop på Aarhus Universitetshospital. Samtidig publiceres ny forskning på området fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

DR1-Sundhedsmagasinet sender tirsdag d. 16. januar kl. 21.55 den anden af to udsendelser om behandling af blodpropper i hjernen. I dagens udsendelse følger man Søren, som er i gang med genoptræning efter at være blevet behandlet for en stor blodprop i hjernen på Aarhus Universitetshospital.

Udsendelsen falder sammen med offentliggørelsen af en forskningsartikel på området fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. Artiklen er netop publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift JAMA Neurology.

 

Bedøvelse ved trombektomi

Artiklen undersøger hvilken form for bedøvelse, der er bedst, hvis man skal behandle en stor blodprop i hjernen: Når en patient kommer akut ind på hospitalet med en stor blodprop i hjernen, vælger man ofte at fjerne blodproppen med et kateter – en behandling, der kaldes trombektomi. Forud for behandlingen skal patienten bedøves, enten lokal bedøvelse eller fuld bedøvelse.

Tidligere har den generelle opfattelse været, at lokal bedøvelse var det bedste, fordi man gerne ville undgå, at blodtrykket faldt. Men nu dokumenterer et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet – kaldet Goliath - at fuld bedøvelse er mindst lige så sikkert – og endda lidt bedre.

På Aarhus Universitetshospital har læger fra Neurologisk Afdeling, Neuroradiologisk Afdeling og Neuroanæstesiologisk Afsnit stået bag en undersøgelse, der omfattede 128 patienter. Her blev der trukket lod om, hvorvidt patienterne skulle i fuld bedøvelse eller lokal bedøvelse. Patienterne blev fulgt i tre måneder efter operationen, hvor lægerne målte deres funktionsniveau.

Resultaterne viste, at måden at blive bedøvet på ikke har betydning for, hvad patienterne kan tre måneder efter operationen. Faktisk klarede de patienter, der var blevet fuldt bedøvet, sig en smule bedre efter tre måneder.

- På Aarhus Universitetshospital forsker vi hele tiden i, hvordan man kan gøre behandlingen af blodpropper i hjernen bedre, siger Claus Simonsen, overlæge på Neurologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

- Med dette forskningsresultat er vi kommet nærmere en mere optimal behandling af vores patienter. Og resultatet vil også få betydning for, hvordan man internationalt behandler patienter med blodprop i hjernen.

 

Bag om studiet:

Metode: Der er tale om et såkaldt PROBE-studie – står for Prospektiv Randomiseret, Open label, Blindede Endpoint.

Samarbejdspartnere: Albert Yoo fra Texas Stroke Institute er ”core imaging lab.”

Ekstern finansiering: Ingen, studiet er financieret af AUH.

Resultater er publiceret i JAMA Neurology: 

Simonsen C. et al.: Effect of General Anesthesia and Conscious Sedation During Endovascular Therapy on Infarct Growth and Clinical Outcomes in Acute Ischemic Stroke; A Randomized Clinical Trial

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2669924?redirect=true

Kontakt:

Claus Simonsen, overlæge
Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Mail: 
clausimo@rm.dk
Mobil: 50 24 05 43