04.01.18

Aarhus Universitetshospital administrerer uddelingen af grosserer
Thomas og Sophie Skyttes legat. Legatet gives til
mindrebemidlede kvinder i Jylland, der har mindreårige
hjemmeboende børn.

Hvis du vil søge legatet, så læs mere her

Ansøgningsfrist for papirpost er onsdag den 21. februar 2018 og for
e-post fredag den 23. februar 2018.