07.03.2018

De faglige organisationer og Danske Regioner har varslet en konflikt, som kan starte i april, og som ser ud til at blive meget omfattende på Aarhus Universitetshospital

For Aarhus Universitetshospital betyder de faglige organisationers strejkevarsler og Danske Regioners lockoutvarsel i realiteten, at en eventuel konflikt bliver så omfattende, som den kan blive, og at store dele af hospitalet kommer til at køre på nødberedskaber.

Nødberedskaberne skal sikre, at opgaver, som er livsvigtige, uopsættelige og påkrævede for at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger, bliver udført.

I følge Danske Regioner betyder det, at akutte funktioner ikke rammes – herunder kræftbehandlingen. Der vil være personale, der tager hånd om alvorligt syge og tilskadekomne.

Så snart Danske Regioner og organisationerne har indgået rammeaftaler for nødberedskaber, går ledere og tillidsrepræsentanter på Aarhus Universitetshospital i gang med at lave aftaler om nødberedskaber på de enkelte afdelinger.

Strejken er for de fleste organisationers vedkommende varslet til 4. april, og lockouten varsles fra 10. april, men forligsmanden kan udskyde en varslet konflikt i 14 dage ad to omgange, mens der forhandles i Forligsinstitutionen.