30.10.2015

Kirurg opfinder instrument, som hjælper kolleger med at lægge dræn optimalt og sikkert hos patienter med væske eller luft i lungehulen

Læger står jævnligt med patienter, der hurtigt skal have fjernet væske eller luft fra lungehulen, og anlæggelse af et såkaldt pleuradræn er en af de få procedurer i brysthulen, som bør mestres af alle kirurger, der har vagt på hospitalernes akutte modtagecentre.

Luft eller væske i lungehulen er en relativ hyppig tilstand, som kan være livstruende, idet luften eller væsken fortrænger lungen, som derved klapper sammen. Ved ophobning af luft eller væske i lungehulen kræves der ofte akut udtømning.

I dag anvender lægerne en holdetang (pean) til indføring af drænet i lungehulen (pean-metoden). Spidsen af drænet bør placeres i den del af lungehulen, som ønskes dræneret. Ifølge guidelines bør drænet føres til toppen af lungehulen ved luft i lungehulen og til bunden ved væske1

Observationer fra 2009 på Aarhus Universitetshospital viste imidlertid, at nøjagtig drænplacering er upræcis med pean-metoden. I 57 % af drænanlæggelserne for luft i lungehulen var drænene ikke placeret i toppen af lungehulen.

 

Figur 1. KatGuide. Instrumentet består af et håndtag, en mellemsektion og en distal sektion. Når den distale del af KatGuiden er indført i lungehulen peges spidsen imod den del af lungehulen der ønskes dræneret. Drænet indføres lige over ”ribben stop klodsen” og kommer ud ved spidsen. Drænretningen går parallelt med håndtaget og man har derved kontrol over drænets indføringsretning.

 

Hjerte-lunge-kirurgisk overlæge på Aarhus Universitetshospital Niels Katballe har i samarbejde med ingeniør Peter Heydorn udviklet et nyt kirurgisk instrument (KatGuide)(Figur 1). KatGuiden blev udviklet med det formål at forbedre kirurgers mulighed for  sikker og nøjagtig drænanlæggelse. Udviklingen af KatGuide er gennemført med støtte fra det Arhusianske innovationsmiljø (Capnova og MTIC) og i samarbejde med Aarhus Universitet og Region Midtjylland.

 

Figur 2.  Drænage af luft i toppen af lungehulen (2a) og drænage af væske i bunden af lungehulen (2b). KatGuiden fjernes når drænet er indført til den ønskede dybde.

 

KatGuide er i princippet et bøjet rør, som efter sikker adgang til lungehulen (med stump teknik), indføres i lungehulen. Kun den kurvede, yderste del af guiden indføres i lungehulen. Spidsen af guiden peges i den retning drænet ønskes anlagt. Når KatGuiden peger i den ønskede retning indføres drænet igennem KatGuiden til den ønskede dybde (Figur 2). En animation kan ses på hjemmesiden: Pleuratech.dk.

Et randomiseret GCP-kontrolleret (Good Clinical Practice – en international etisk og videnskabelig kvalitetsstandard for bl.a. afprøvning af medicinsk udstyr) multicenter studie (KatGuide-studiet) Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet er gennemført på de hjerte-lunge-kirurgiske afdelinger i Aarhus, Odense og Aalborg. Studiet er netop offentliggjort i The Annals of Thoracic Surgery. Hyppigheden af optimal drænplacering blev sammenlignet mellem KatGuide-metoden og pean-metoden. I studiet indgik 109 patienter2.

Resultaterne viste statistisk signifikant bedre drænplacering med KatGuide-metoden sammenlignet med pean-metoden. I KatGuide gruppen blev 84 % af drænene placeret optimalt mod 53 % ved pean metoden (p=0.001). Selv de mest erfarne kirurger (som har udført flere end 50 drænanlæggelser) forbedrede deres drænplacering signifikant fra 50 % ved pean metoden til 88 % med KatGuide metoden (p=0,025).

- Med KatGuide-metoden blev der konstateret færre malplacerede dræn, og der blev ikke konstateret skader ved brug af KatGuiden, hvilket indikerer, at KatGuide-metoden er sikker. Vores forhåbning er, at KatGuide-metoden på sigt bliver standardmetoden for anlæggelse af dræn i lungehulen, siger overlæge Niels Katballe.

 

1) Laws D, Neville E, Duffy J. BTS guidelines for the insertion of a chest drain. Thorax 2003;58(Suppl 2):ii53–9.

2) Katballe N, Moeller LB, Olesen WH, Litzer MM, Andersen G, Nekrasas V, Licht PB, Bach P, Pilegaard HK. A Novel Device for Accurate Chest Tube Insertion: A Randomized Controlled Trial. Ann Thorac Surg. 2015 Sep 22.