Led- og bindevævssygdomme

Cheflæge Ulrik Tarp
Tlf. 2388 6817, e-mail: ulritarp@rm.dk 

Professor, overlæge Ellen-Margrethe Hauge 
Tlf. 2478 6025, e-mail: ellhau@rm.dk

Ortopædkirurgi generelt

Cheflæge Sten Larsen
Tlf.: 2115 7230, e-mail: stenlars@rm.dk

Chefsygeplejerske Birgit Eg Andersen
Tlf.: 5150 4830, e-mail: Birgit.Eg@aarhus.rm.dk

Fod- ankel kirurgi

Overlæge Kristian Kibak Nielsen
Tlf.: 7846 4146, e-mail: krisniel@rm.dk

Knæ-kirurgi

Overlæge Frank Madsen
Tlf.: 5148 0797, e-mail: frank.madsen@aarhus.rm.dk

Hoftekirurgi

Overlæge Stig Storgaard Jakobsen
Tlf.: 5148 4304, e-mail: stigjako@rm.dk

Rygkirurgi

Overlæge Ebbe Stender Hansen
Tlf.: 2144 3474, e-mail: ebbehans@rm.dk

Skulde- og albuerkirurgi

Overlæge Hans Viggo Johansen
Tlf.: 5148 1005, e-mail: hansjoha@rm.dk

Håndkirurgi

Overlæge Bo Munk
Tlf.: 5148 0520, e-mail: bomunk34@rm.dk

Tumorkirurgi

Overlæge Peter Holmberg Jørgensen
Tlf.: 5148 1428, e-mail: Peter.Holmberg@aarhus.rm.dk

Idrætsklinikken

Overlæge Martin Lind
Tlf.: 5148 2531, e-mail: martilin@rm.dk

Børneortopædi

Professor, overlæge Bjarne Møller-Madsen
Tlf.: 5148 0487, e-mail: bj.moma@aarhus.rm.dk

Osteoporose

Professor, overlæge dr.med. Bente Langdahl 
E-mail: Bente.Langdahl@aarhus.rm.dk