Medicinske nyresygdomme, forhøjet blodtryk, dialyse

Cheflæge Stinne Kvist
Tlf.: 4046 0339, e-mail: stinkvis@rm.dk

Nyretransplantation

Overlæge, ph.d., dr.med Karin Skov
Tlf. 4046 0275, e-mail: Karin.Skov@rm.dk

Robotkirurgi og blærekræft/peniskræft

Professor, overlæge, dr. med. Jørgen Bjerggaard Jensen
Tlf.: 3091 5682 e-mail: Bjerggaard@skejby.rm.dk

Nyrekræft

Overlæge Ulla Møldrup
Mail: ullmoeld@rm.dk

Prostatakræft

Professor, overlæge, dr. med., ph.d. Michael Borre
Tlf.: 2961 2713, e-mail: borre@ki.au.dk

Bækkenbundslidelser, herunder vandladningsforstyrrelser

Afdelingslæge Charlotte H Gravgaard-Jensen
Tlf.: 3091 5671, e-mail: Charlotte.Graugaard-Jensen@rm.dk

Børneurologi

Overlæge Gitte Hvistendahl
Tlf.: 3091 5681 e-mail: gitthvis@rm.dk