Præcisionsmedicin (personlig medicin):

Professor, overlæge, ph.d. Niels Jessen (nieljess@rm.dk)

Medicineringsfejl, toksikologi og misbrug:

Ledende overlæge, ph.d., Eva Sædder (evasaedd@rm.dk) og Afdelingslæge, ph.d. Charlotte Uggerhøj Andersen (cua@biomed.au.dk)

Psykofarmakologi og medicingennemgange:

Afdelingslæge Lene Høimark (lenehoei@rm.dk) og overlæge Lars Peter Nielsen (larsnils@rm.dk)

Medicinrådet (Danske Regioner) og lægemiddelforbrug:

Overlæge Birgitte Klindt Poulsen (birgitte.klindt.poulsen@rm.dk)

Interaktioner og bivirkninger:

Overlæge, dr.med. Torben Laursen (torblaur@rm.dk