Præcisionsmedicin (personlig medicin)

Professor, overlæge, ph.d. Niels Jessen (nieljess@rm.dk)
Afdelingslæge, ph.d. Mads Kjølby (mads@dandrite.au.dk)

Drug repurposing

Afdelingslæge, ph.d. Mads Kjølby (mads@dandrite.au.dk)

Medicineringsfejl, toksikologi og misbrug:

Cheflæge, ph.d., Eva Sædder (evasaedd@rm.dk)
Overlæge, ph.d. Charlotte Uggerhøj Andersen (cua@biomed.au.dk)

Psykofarmakologi og medicingennemgange:

Afdelingslæge Lene Høimark (lenehoei@rm.dk)

Medicinrådet (Danske Regioner) og lægemiddelforbrug

Cheflæge, ph.d., Eva Sædder (evasaedd@rm.dk)

Interaktioner og bivirkninger

Overlæge, dr.med. Torben Laursen (torblaur@rm.dk
Specifikt inden for onkologi: Afdelingslæge Jakob Nørgaard Henriksen (jakhenri@rm.dk)

Bivirkninger

Afdelingslæge Jakob Nørgaard Henriksen (jakhenri@rm.dk)