Ortopædkirurgisk epidemiologi, patientsikkerhed, klinisk kvalitetsvurdering

Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Alma Becic Pedersen 
Tlf.: 871 68208, abp@clin.au.dk 

Akutte nyresygdomme, intensiv terapi

Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen 
Tlf.: 8716 8218, cfc@clin.au.dk

Cancerepidemiologi, molekylær epidemiologi, biomarkører og cancerprognose

Lektor, BSc, ph.d. Deirdre Cronin Fenton 
Tlf.: 8716 8209, dc@clin.au.dk

Hjertekarsygdomme, kræft, lægemiddelbivirkninger og sikkerhed, multisygdom

Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Henrik Toft Sørensen 
Tlf.: 8716 8215, hts@clin.au.dk

Datamanagement og statistik 

Professor, chefstatistiker, ph.d. Lars Pedersen 
Tlf.: 8716 8149, lap@clin.au.dk

Urinvejskirurgisk epidemiologi, cancerepidemiologi 

Professor, overlæge, ph.d. Mette Nørgaard 
Tlf.: 8716 8205, mn@clin.au.dk

Forekomst af kroniske livsstilssygdomme i Danmark, type 2 diabetes, infektionssygdomme 

Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Reimar Wernich Thomsen 
Tlf.: 8716 8403, rwt@clin.au.dk 

Farmakoepidemiologi, epidemiologi i forbindelse med fertilitet, graviditet og fødsel

Professor MSO, MPH, DSc Vera Ehrenstein 
Tlf.: 8716 8063, ve@clin.au.dk

Psykiatrisk epidemiologi, sundhedsmåling, sygdomsbyrde.

Seniorforsker, ph.d. Oleguer Plana-Ripoll
Tlf.: 8716 6034, opr@econ.au.dk