Intensiv behandling generelt

Cheflæge Karina Bækby Houborg
Tlf.: 2029 2148, e-mail: karina.baekby.Houborg@rm.dk

Da Intensiv er et stort speciale vil Karina Bækby Houborg ofte videreformidle henvendelsen til en relevant specialist.