Blodbank, vævstyper, Det Danske Knoglemarvsregister

Ledende overlæge Bjarne Møller
Tlf.: 7845 5000, e-mail: bjamoell@rm.dk

Hæmatologi (blodsygdomme)

Ledende overlæge Niels Frost Andersen
Tlf. 6170 9390, e-mail: nielande@rm.dk 

Blødersygdomme, blodpropsrisiko

Overlæge, professor Anne-Mette Hvas
Tlf. 2334 8252, e-mail: annehvas@rm.dk