Blodbank, vævstyper, stamceller og Det Danske Knoglemarvsregister

Cheflæge Bjarne Møller
Tlf.: 7845 5000, e-mail: bjamoell@rm.dk

Blodsygdomme

Cheflæge Niels Frost Andersen
Tlf. 6170 9390, e-mail: nielande@rm.dk 

Blødersygdomme, blodpropsrisiko

Overlæge Lone Hvidtfeldt Poulsen
Tlf. 3092 2305, e-mail: lonpouls@rm.dk