Hospitalsdirektør

Poul Blaabjerg, tlf.: 7845 0500, e-mail: poul.blaabjerg@rm.dk

Lægefaglige direktører

Claus Thomsen, tlf.: 7845 0501, e-mail: claus.thomsen@rm.dk
Jørgen Schøler Kristensen, tlf. 2016 3201, e-mail: joerkris@rm.dk 

Sygeplejefaglig direktør

Susanne Lauth, tlf. 5116 7089, e-mail: sulaut@rm.dk

Hospitalsstaben

Stabschef Peter Chortsen Isak, tlf. 2913 5697, e-mail: peisak@rm.dk 

Økonomi og Planlægning

Økonomi- og planlægningschef Marianne Gudmundsson, tlf. 2499 5603, e-mail: marigudm@rm.dk

Ledelse og Kommunikation

Chef for Ledelse og Kommunikation Hanne Dahlerup, tlf. 2910 8160, e-mail: hanjes@rm.dk
Pressechef Lars Elgård Pedersen, 2479 2436, e-mail: larspese@rm.dk

Sundheds-it

Chef for Sundheds-It: Vacant

Kvalitet

Chef for kvalitet og patientinvolvering Lisbeth Kallestrup, tlf. 4046 8010, e-mail: lisbka@rm.dk

Uddannelse og tværsektorielt samarbejde

Chef for Uddannelse og Tværsektorielt Samarbejde Anette Schouv Kjeldsen, tlf.: 2961 8943, e-mail: Anette.schouv@aarhus.rm.dk

HR Løn & Personale

Løn og Personalechef Janni Hedegaard, tlf. 7845 0620, e-mail: jannhede@rm.dk

Forsyning og Service

Chef for Forsyning og Service Niels Thygesen, tlf. 6192 8540, e-mail: niethy@rm.dk

Tekniske installationer

Daglig drift af bygninger, teknisk anlæg, telefoner og installationer, udstyr m.m. Ansvarlig for byggeprojekter, rådgiver brand- og tyverisikring, miljø- og energi-styring, ombygninger og indkøb

Teknisk chef Søren Kvistborg, tlf. 2177 8155, e-mail: soerkvis@rm.dk

Køkken

Producerer frisktillavet mad hver dag

Cheføkonoma Bente Sloth, Tlf. 7846 3597, mobil 4041 7909, e-mail: bente.sloth@aarhus.rm.dk

Vaskeri og hjælpemidler

midtVask er en selvstændig virksomhed, som bl.a. vasker for samtlige sygehuse i den østlige del af regionen. midtVask håndterer og distribuerer også hjælpemidler og behandlingsapparatur, som udlånes til patienter i forbindelse med deres behandling på hospitalet.

Vaskerichef Pernille Lundvang, Tlf. 7846 3930 eller 2467 5411, pernlund@rm.dk

Sterilcentralen

Forsyner afdelingerne med sterile instrumenter, anæstesiudstyr, sterilt engangsudstyr etc.

Afdelingsleder Casper Søe Pedersen, Tlf. 4030 1738, e-mail: caepee@rm.dk

Afløserkontoret/Vikar Region Midt

Vikarydelser på hospitalerne og institutioner i Psykiatri og Social i Region Midtjylland samt Vagtberedskabet i Aarhus og Horsens Kommune

Vikarbureauchef Dagny Kloster, tlf. 6130 7064, e-mail: dagny.kloster@rm.dk

Patienthotel

Oversygeplejerske Martha Lund, tlf.: 2929 5102, e-mail: marthlun@rm.dk