Akut hjertesygdom, hjertestop og præhospital behandling

Cheflæge, ph.d. Jacob Thorsted Sørensen
Tlf.: 4014 3563, e-mail: jacosoer@rm.dk

Arvelige hjertesygdomme

Overlæge, dr.med. Henrik Kjærulf Jensen 
Tlf.: 7845 2033, e-mail: henrijen@rm.dk

Professor, overlæge, dr.med. Henning Mølgaard
Tlf.: 7845 2023, e-mail: hennmoel@rm.dk

Behandling af hjerterytmeforstyrrelse

Professor, overlæge, dr.med. Jens Cosedis Nielsen 
Tlf.: 7845 2039, e-mail: jenniels@rm.dk

Cheflæge, ph.d. Christian Gerdes 
Tlf.: 4013 4962, e-mail: chr.gerdes@rm.dk

Overlæge, ph.d., Peter Lukac
Tlf.: 7845 2070, e-mail: peteluka@rm.dk

Blodprop i hjertet, kranspulsåreundersøgelse og ballonbehandling

Professor, overlæge dr.med. Steen Dalby Kristensen
Tlf.: 7845 2030, e-mail: stekrist@rm.dk

Forhøjet blodtryk

Overlæge, dr.med. Kent Lodberg Christensen, 
E-mail: kentchr@rm.dk

Forhøjet blodtryk i lungerne (pulmonal hypertension)

Overlæge, ph.d. Søren Mellemkjær
Tlf.: 7845 2041, e-mail: Soren.Mellemkjaer@rm.dk

Forhøjet kolesterol

Overlæge, ph.d. Helle Kanstrup
Tlf.: 7846 7248, e-mail: Helle.Kanstrup@aarhus.rm.dk

Forskning

Professor, overlæge, dr.med. Jens Cosedis Nielsen 
Tlf.: 7845 2039, e-mail: jenniels@rm.dk

Hjertesvigt og hjertetransplantation

Professor, overlæge, dr.med. Hans Eiskjær
Tlf.: 7845 2019, e-mail: hanseisk@rm.dk

Hjerteklapoperation gennem lysken - TAVI

Professor, overlæge, dr.med. Christian Juhl Terkelsen
Tlf.: 7845 2017, e-mail: Christian.Terkelsen@skejby.rm.dk 

Hjerteklapsygdomme

Professor, overlæge, dr. med. Steen Hvitfeldt Poulsen
Tlf.: 7845 2027, e-mail: steepoul@rm.dk

Hjerteklapbetændelse

Overlæge, ph.d. Kaare Jensen
Tlf.: 7845 2034, e-mail: kaarjens@rm.dk

Hjertekirurgi: By-pass-operation, hjerteklap-operation og hjertetransplantation

Cheflæge, Lars Bo Ilkjær 
Tlf.: 7845 3000, e-mail: larsilkj@rm.dk

Overlæge Per Hostrup Nielsen
Tlf.: 7845 3012, e-mail: pernisen@rm.dk

Hjertemedicinsk billeddiagnostik

Overlæge Jesper Møller Jensen
Tlf.: 7845 2167, e-mail: jespejns@rm.dk

Kateterbaseret aurikel- og PFO-lukning

Professor, overlæge, dr.med. Jens Erik Nielsen-Kudsk
Tlf.: 3092 2341, e-mail: jensnils@rm.dk

Medfødte hjertesygdomme

Overlæge ph.d. Dorte Guldbrand 
Tlf.: 4014 2569, e-mail: dornis@rm.dk

MR skanning af hjertet

Professor, dr.med. Won-Yong Kim
Tlf. 7845 6134, e-mail: wonyokim@rm.dk

Pacemakerbehandling

Professor, overlæge, dr. med. Jens Cosedis Nielsen
Tlf.: 7845 2039, e-mail: jenniels@rm.dk

Selvstyret antikoagulationsbehandling

Professor, overlæge Thomas Decker Christensen
Tlf.: 2477 8857, e-mail: thomacis@rm.dk