Steno Diabetes Center Aarhus

Centerdirektør, professor Troels Krarup Hansen
Tlf. 6167 9616, e-mail: troeha@rm.dk

Cheflæge, ph.d. Liselotte Fisker
Tlf. 5056 6036, e-mail: lisefisk@rm.dk

Oversygeplejerske Mette Holsting
Tlf. 2370 6950, e-mail: metthols@rm.dk 

Diabetes type 1

Overlæge, dr.med. ph.d. Sanne Fisker
Tlf. 4049 1211, e-mail: sanne.fisker@auh.rm.dk

Diabetes type 2

Overlæge, dr. med, p.hd. Søren Tang Knudsen
Tlf. 2259 6121, e-mail: soerknud@rm.dk

Fedme

Professor, overlæge, dr.med. Bjørn Richelsen
Tlf.: 5150 5149, e-mail: Bjoern.Richelsen@aarhus.rm.dk