Cheflæge ph.d. Jens E. Veirum
Tlf.: 3071 5323, e-mail: jens.veirum@rm.dk

Børne Center for Lunge- og Allergi-sygdomme
(Allergi, astma, kroniske lungesygdomme)

Overlæge, ph.d. Sune L. M. Rubak
Tlf.: 7845 1448, e-mail: Sunerubak@skejby.rm.dk

Børneneurologi

Overlæge Charlotte Olesen
Tlf.: 3071 5307, e-mail: charoles@rm.dk

Børneortopædi

Se Ortopædkirurgi

Center for Sjældne Sygdomme

Afdelingslæge Brian N. Andersen
Tlf.: 3071 5304, e-mail: brian.andersen@rm.dk

Cystisk fibrose

Overlæge Hanne Vebert Olesen 
Tlf.: 7845 1442, e-mail: hannoles@rm.dk

Den neonatale transportordning (Babyambulancen)

Overlæge ph.d. Henrik Vendelbo Nielsen
Tlf.: 7545 1732, e-mail: henrinel@rm.dk

Diabetes, kirtelsygdomme

Overlæge Niels Birkebæk
Tlf.: 3071 5409, e-mail  nielbirk@rm.dk

For tidligt fødte og intensiv behandling af børn

Professor, overlæge Tine Brink Henriksen
Tlf.: 7845 1443, e-mail: tine.brink.henriksen@ki.au.dk

Gigt- og immunsygdomme

Professor, overlæge, dr.med. Troels Herlin
Tlf.: 7845 1414, e-mail: troeherl@rm.dk

Hjertesygdomme

Overlæge Jesper Bjerre
Tlf.: 7845 1446, e-mail: jespbjer@rm.dk

Infektionssygdomme

Cheflæge ph.d. Jens E. Veirum
Tlf.: 3071 5323 , e-mail: jens.veirum@rm.dk

Leukæmi og kræftsygdomme

Professor, overlæge Henrik Hasle
Tlf.: 7845 1426, e-mail: henrhasl@rm.dk

Mave-tarm-sygdomme

Overlæge Klaus Birkelund Johansen 
Tlf.: 5162 6908, e-mail: klajoh@rm.dk

Nyre- og urinvejssygdomme, ufrivillig vandladning

Professor, overlæge Søren Rittig
Tlf.: 7845 1436, e-mail: soerritt@rm.dk 

Psykosomatik, overgreb mod børn

Afdelingslæge Gitte H. Jørgensen
Tlf.: 3071 5056, e-mail: auh.cbo-boernecenter@rm.dk