Bedøvelse og operation 1

B&O1 varetager anæstesi, operationssygepleje og perioperativ behandling primært indenfor specialerne kvindesygdomme, urinvejskirurgi, mave- og tarmkirurgi, nyresygdomme, lever-mave-tarmsygdomme og lungesygdomme samt til indgreb ved røntgen og skanning.

Cheflæge Birgitte Brandsborg
Tlf. 2370 8714, e-mail: birbrand@rm.dk

Chefsygeplejerske Iben Schou-Hansen
Tlf.: 2072 5854, e-mail: iben.schou.hansen@rm.dk

Bedøvelse og Operation 2

Hjerne-, ryg, ortopædisk-, øre-, næse-, hals-, tand-, mund-, kæbe-, øje-, plastik- og brystoperationer.

Cheflæge Jørgen Dalsgaard (Bedøvelse og Operation 2)
Tlf. 2026 6455, e-mail: joerdals@rm.dk

Chefsygeplejerske Carina Poulsen
Tlf: 5148 1490, e-mail: caripoul@rm.dk

Bedøvelse og Operation 3

Dagkirurgi samt operationer af børn, unge og gravide.

Cheflæge Lene Raun Nielsen 
Tlf. 2496 5032, e-mail: lenrauni@rm.dk

Chefsygeplejerske Inge N. Lauridsen
Tlf.: 2328 7131, e-mail: inglauri@rm.dk

Hjerte-, lunge- og karoperationer

Anæstesiologisk cheflæge Lars Folkersen
Tlf: 3091 0681, e-mail: larsfolk@rm.dk

Konst. chefsygeplejerske Marianne Mikkelsen
Tlf: 3091 1096, e-mail: marmil@rm.dk 

Forskning i anæstesi

Professor Lone Nikolajsen
Tlf.: 7846 4317, e-mail: loneniko@rm.dk 

Anvendelse af ultralyd i anæstesien

Professor overlæge Thomas Bendtsen
Tlf.: 2026 6422

Tryktanksbehandling

Overlæge Jan Krog
Tlf.: 7846 4848